Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Sultan 4. Murat Kimdir?

Sultan 4. Murat Kimdir?

Sultan 4. Murat kimdir? Sultan 4. Murat nasıl bir eğitim dönemi geçirdi? Sultan dördüncü Murat döneminde neler yaşandı? Sultan dördüncü Murat nasıl öldü? Kısaca Sultan 4. Murat’ın hayatı…

Sultan Dördüncü Murad, 26 Temmuz 1612 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci Ahmed, annesi Mahpeyker Kösem Sultan’dır. Sultan Dördüncü Murad, uzun boylu, iri cüsseli, yuvarlak yüzlü ve heybetli bir padişahtı. KISACA SULTAN IV. MURAT KİMDİR? (1623 – 1640)

Sultan Dördüncü Murad, 26 Temmuz 1612 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci Ahmed, annesi Mahpeyker Kösem Sultan’dır. Sultan Dördüncü Murad, uzun boylu, iri cüsseli, yuvarlak yüzlü ve heybetli bir padişahtı. Osmanlı Sultanlarının en kudretlilerinden biri olarak tarihe geçti. Son derece zeki, gözü pek, cesur, kuvvetli ve enerjik bir insandı.

Sultan Dördüncü Murad, çok iyi cirit ve ok atardı. Bu gücünü katıldığı savaşlarda da gösterdi. Din büyüklerine hürmet eder Şeyhülislâm Yahya Efendi’ye “Baba” diye hitap ederdi. İçki ve tütünü yasakladı. Gece sokağa çıkma yasağı koydu. Arapça’yı ve Batı dillerini çok iyi bilirdi. İlmi ve ilim adamlarını çok sever, fırsat buldukça ilim meclislerine gider, onları yeni çalışmalar yapmaları için teşvik ederdi. Sultan Dördüncü Murad döneminin önemli olaylarından biri de Hezarfen Ahmed Çelebi’nin kanat takarak, Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçmasıydı.

Sultan Dördüncü Murad, çevresinde olup bitenleri dikkatle takip eder inisiyatifini kullanmakta asla tereddüt etmezdi. Hükümdarlığının ilk yıllarında annesinin etkisinde kaldıysa da daha sonra kadınların saltanatına son verdi; hain ve hilekâr sadrazamları şiddetle cezalandırdı. Memleket meselelerini yakından takip edip, çözümler üretmeye çalıştı. On yedi yıl hükümdarlık yaptıktan sonra, henüz 28 yaşında vefat etti.

Sultan Dördüncü Murad’ın saltanatını iki devreye ayırmak mümkündür. Henüz on bir yaşında iken tahta geçtiğinden devlet işleri büyük ölçüde annesi Kösem Sultan’ın elinde yürümekteydi. Onunla birlikte olan vezirler, gözünün önünde Hafız Ahmed Paşa’yı askere parçalatmışlar, genç padişahı da korkuyla dehşete düşürmüşlerdir. Osmanlı memleketlerinde asayiş ve huzur kalmamış, zorbalar şehirleri ele geçirmişlerdi.

Delikanlılık çağında idareyi bizzat ele aldıktan sonradır ki Sultan Dördüncü Murad biraz da şiddet yolu ile bütün zorbaları sindirmiş, tekrar devlet hakimiyetini kurmuştur. Tütün yasağı bahanesiyle kahvehanelerde toplanan işsiz, güçsüz, zorba takımını kontrol altında tutmuş, şiddetli ceza ve hattâ idamlarla tekrar idarî ve adlî nizamı kurabilmiştir.

SULTAN 4. MURAT DÖNEMİ VAK’ALARI

 • Abaza Mehmed Paşa İsyanının Devamı ve 2. İsyanı
 • Bağdad’da Bekir Subaşı’nın İsyanı
 • Kapıkulu Askerlerinin İkinci Ayaklanması
 • IV. Sultan Murad’ın Duruma Hâkim Olması
 • IV. Sultan Murad’ın Âsileri Tenkili
 • Kırım Hanlığı İhtilâfı
 • Yemen ve Lübnan’daki Karışıklıklar
 • Lehistan’a Karşı Sefer Hazırlıkları
 • 1624-1634 Osmanlı – İran Savaşı
 • Hâfız Ahmed Paşa’nın Bağdad Muhâsarası
 • Hüsrev Paşa’nın Serdarlığı ve Faaliyetleri.
 • IV. Sultan Murad’ın Revan Seferi
 • Azak Kalesi, Erdel ve Arnavutluk Hâdiseleri
 • Bağdad Seferi
 • Bağdad’ın Muhâsarası ve Zaptı

OSMANLI DEVLETİ” Mİ, “OSMANLI İMPARATORLUĞU” MU?

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ