Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Sidre-i Münteha Ne Demek?

Sidre-i Münteha Ne Demek?

Sidre-i münteha kelimesinin anlamı nedir? Sidre-i münteha kelimesine örnek cümleler…

Sidre-i müntehâ: Mi­râc yol­cu­lu­ğun­da Pey­gam­ber Efen­di­miz’e re­fâ­kat eden Ceb­râ­il -aley­his­se­lâm-’ın «Ben bun­dan son­ra bir adım da­ha atar­sam ya­na­rım» de­di­ği ve Pey­gam­be­r (s.a.v) Efendimiz’in, da­ha öte­si­ne Ceb­râ­il’siz ola­rak geç­ti­ği ma­kâm anlamına gelir.

SİDRE-İ MÜNTEHA KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Muhakkak ki insan, Rasûlullah (s.a.v) karşısında, mânevî ürperişlerini ve bediî duygularını hissettiği, rûhunu dış dünyaya âit bütün çizgilerdenboşalttığı vakit, O’nunla aynîleşme yolundadır, rüşdünü ikmâl etmiştir. O’nu tam mânâsı ile kimse târif edemedi. Yaratılışını tanıyamadı.Cebrâil (a.s) dahî sidre-i müntehâ’da:

“–Ben son hududumdayım, Sen devam et!” dedi.

*****

Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Mîrac gecesi, Cebrâîl -aleyhisselâm- dâhil, hiçbir mahlûkun hudûdunu aşamadığı Sidre-i Müntehâ’nın ötesine geçirildi. Cenâb-ı Hak ile arasında, kullarca telâkkîsi muhâl ve mahrem olan bir vuslat meydana geldi.

Bunlar, Hazret-i Mûsâ -aleyhisselâm- ile Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in muhâtab oldukları iki büyük tecellînin bizim idrâk seviyemize indirilmiş bir ifâdesinden ibârettir.

*****

eşref-i mahlûkât olan Hazret-i Peygamber (s.a.v), Mîrâc’da, meleklerin en büyüğü olan Cebrâîl u’ın bile geçemediği hudûdun, yani Sidre-i Müntehâ’nın ötesine geçirilmiştir.

Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri insanın varlık âlemine gelişini ve bu varlık âleminden yine Hakk’a dönüşünü ne güzel ifade eder:

Ezelden aşk ile biz yâne geldik!Hakîkat şem’ine pervâne geldik!

Tenezzül eyleyip vahdet ilinden,Bu kesret âlemin seyrâne geldik!

Miraç Gecesi Ne Oldu?

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ