Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Şeairullah Ne Demek?

Şeairullah Ne Demek?

Şeairullah ne demek? Şeairullah kelimesinin anlamı nedir? Şeairullah kelimesine örnek cümleler…

Şeairullah: Allâh Teâlâ’nın kudsî nişâneleri (Kur’ân-ı Kerîm’de mübârek yerler için kullanılır). Allâh’ın varlığına delâlet eden alâmetler, işâretler anlamlarına gelmektedir.

ŞEAİRULLAH KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Hac ibâdetinin dünyevî-uhrevî pek çok hikmeti vardır:

Hac, Allâh’ın sonsuz rahmetinin tecellî ettiği, afv ü mağfirete mazhar olan müslümanların derin bir îmân, vecd ve aşk heyecânı içinde kaynaştığımübârek ve ihtişamlı bir iklîmde cereyan eder.

Hac, Hazret-i İbrâhîm ve Hazret-i İsmâîl -aleyhimesselâm-’ın tevekkül ve teslîmiyetinden hisse alabilmek, içimizdeki nefs denilen düşmanı ve dışımızdaki şeytanî temâyülleri taşlayabilmek, sınıf farklılığından sıyrılıp kefen iklîmine girerek Rabb’e ilticâ edebilmek, kıyâmetin o dehşetlimanzarasının hissiyâtıyla ürpermek, müslümanlar arasındaki uzak ve yabancı toplulukları bir araya getirmek, bir îmân kardeşliği tesis etmektir.

Diğer mânâda hac, beden elbisesinden sıyrılıp rûhun derinliğine nüfûz ederek nefsânî kasırgalardan kurtulmağa çalışmaktır.

Haccın îfâ edildiği mübârek mekânlar ise, ulvî bir âlemin rûhâniyet iklîmleridir. Bu iklîmler, ilâhî nişânelerle doludur. Oralarda hep Allâh’ın rahmet ve bereketi yâda gelir. Bunun içindir ki Kur’ân-ı Kerîm’de o iklîmlerin vasfı şânında, «şeâirullâh» ve «hurmetullâh» denilmiştir.

*****

Kur’ân-ı Kerîm, şeâirullah’tandır. Kur’ân’a gösterilen hürmet ve tâzim, aynı zamanda kulun Allâh’a olan takvâsının bir göstergesidir. Nitekimâyet-i kerîmede şöyle buyrulmuştur:

“Kim Allâh’ın şeâirine (şiarlarına, işâret ve alâmetlerine) tâzim ederse, şüphesiz bu, kalplerin takvâsındandır.” (el-Hac, 32)

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ