Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ne Demek?

Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ne Demek?

"Sallallahu aleyhi ve sellem" ne demek? "Sallallahu aleyhi ve sellem" anlamı nedir? "Sallallahu aleyhi ve sellem" Arapça yazılışı ve "Sallallahu aleyhi ve sellem" ifadesine örnek kullanım şekilleri.

Sallâllâhu aleyhi ve sellem: “Allâh -celle celâlühû- O’na (Hazret-i Peygamber’e) salât ve selâm etsin!.” anlalamına gelmektedir.

  • Sallâllâhu aleyhi ve sellem Arapça:

SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM NERELERDE KULLANILIYOR?

Oruç, sırf belli bir zaman aç kalmaktan ibâret değildir. O, gerçek mâhiyetiyle tutulursa, merhamet tohumunu filizlendirir. Bu yüzden oruç, sadece uzuvlarla tutulmamalı, gönlün de nasîb aldığı duygulu ve feyizli bir ibâdet olarak icrâ edilmelidir. Nitekim yalnız mîdeyi aç bırakarak tutulan oruç hakkında Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: “O kişiye yalnız açlık ve susuzluk kaldı.”  buyurmuştur.

*****

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir hâdîs-i şerîfte: “Bir yerde vebâ çıktığını duyarsanız oraya girmeyiniz.” buyurur. (Buhârî, Tıbb, 30) Mevlânâ Hazretleri’nin kıssasındaki hikmet ise, hastaya doktor müdâhalesi kabîlindendir. Yâni bu hastalıkta herkes için geçerli olan ölçü, doktorlar için farklılık gösterir. Çünkü onlar, hastalık olan yere tedâvî için girmeye mecburdurlar. Kıssadaki hikmet, bu tedâvînin mânevî olanına dikkat çekmektir. Yâni Allâh’ın garip kullarını merhamet ve muhabbete muhâtap kılarak onları mânen tedâvi ve tesellî etmenin ehemmiyetini gösterir.

*****

Söz ile tesire gelince: Salât ü selâma devâm et. Peygamber Efendimiz – sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in adını çokça zikret. Bütün âlemlerin, yüzü suyu hürmetine yaratıldığı O mübârek varlığın muhabbetini gönlünde zirveleştirdikten sonra, feyizli ve hikmetli konuşmaya başlarsın. Yoksa irfan hâline gelmeyen kuru bir bilgi, insanları iknâ etmeye yetmez. Şimdilik sen bir stajdasın. Stajını bu söylediklerimi harfiyen îfâ ederek tamamladığında, sana özü kullanmak sûretiyle müessir olma salâhiyetini bahşederler ve usûlünü öğretirler.

*****

Şeytan; Hazret-i İbrâhim, Hazret-i İsmâil ve Hacer Vâlidemize vesvese vermek için peşlerinden koşmuştur. Haccın vâcip bir rüknü olan şeytan taşlama da, onların şeytanı kovup taşlamalarının bir hâtırasıdır. Burada şekil itibâriyle yerden alınıp atılan taş, aslında günâha atılmış bir taştır. Maksat, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsına ulaşmaktır. Nitekim Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

«(Şeytan) taşlamak ve Safâ ile Merve arasında sa’y yapmak, ancak Allâh’ın zikrini ikâme etmek için emredilmiştir.»

*****

Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in nur menbaı olan kalp âlemindeki esrârı ümmetine fâş etmesi, ilk defa Hazret-i Ebû Bekir -radıyallâhu anh- ile bu mağarada başlamış, ucu kıyâmete kadar devâm edecek Altın Silsile’nin ilk halkası oluşmuştur. Daha sonra bu ulvî hikmet ve esrar denizinin bir limanı da Hazret-i Ali -kerremallâhu vecheh- olmuştur.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ