Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Salim Ne Demek?

Salim Ne Demek?

Salim nedir? Salim kelimesinin anlamı nedir? Salim kelimesi ile ilgili cümleler…

Salim: Has­ta ve­ya sa­kat ol­ma­yan, sağ­lam. Ayıp­sız, ku­sur­suz, nok­san­sız. Kor­ku­suz, en­di­şe­siz, emîn anlamlarına gelmektedir.

SALİM KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

İnsan; vehim, hayal ve hevâ gibi âfetlerden sâlim olmasını temin eden, vahiyle terbiye edilmiş bir akıl ile, Peygamber Efendimiz’in gönül dokusundan hisse alma gayreti içinde olursa, hakka ve hayra vâsıl olur. O’nun mûcizeleri bir tarafa, ahlâkını ve siyerini dahî lâyıkıyla tefekkür etse, muhakkak sâdık bir peygamber olduğunu ve dâvet ettiği şeylerin tamamen hak olduğunu idrâk eder. Bu tefekkür neticesinde -Allâh’ın izniyle- nefsânî arzularından ve aklın çıkmaz sokaklarından kurtulur.

*****

“Şimdi mi (îmân ediyorsun)?! Hâlbuki sen, bundan evvel (ömrün boyunca) isyân etmiş, dâimâ fesatçılardan olmuştun! (Yâni bir belâ gelince uslanmış, sâlim kalınca da tekrar eski isyânına devâm etmiştin! Şimdi de böyle yapacağın için artık senin îmâna yönelişin geçersizdir!)” (Yûnus, 91) buyurarak yeis hâlindeki îmânını kabûl etmemiş ve şöyle devâm etmiştir:

“(Ey Firavun!) Biz de bugün seni (cansız bir) beden olarak (karada yüksek bir yere atıp bozulmaktan) kurtaracağız ki, arkandan geleceklere bir ibret olasın! (Bununla berâber) insanlardan birçoğu bizim âyetlerimizden cidden gâfildirler.” (Yûnus, 92)

*****

Hicret eden ilk Muhâcirler Kuba’ya vardıklarında, Amr bin Avf Oğulları’nın hurma kurutma yerini düzeltip düzleyerek orada namaz kılmaya başlamışlardı. Ebû Huzeyfe’nin âzatlısı Sâlim, Kur’ân’ı en güzel okuyan ve bilen kimse olduğu için ilk Muhâcirlere o imamlık yapıyordu.

*****

“Sâlim ve mâsivâdan arınmış bir kalple yapılan murâkabe ve tefekkür neticesinde insan, kitaplardan öğrenemediği birçok rûhânî bilgilere sahip olur.”

*****

‘‘Allâh’ım, bu bey’at da Osman içindir. Şüphesiz o, Sen’in ve Rasûl’ünün hizmetindedir.’’22 buyurarak ona olan îtimad ve muhabbetini izhâr etti. Derken müşrikler, anlaşma yapmak üzere elçi gönderdiler. Ardından da Hazret-i Osman (r.a) sağsâlim döndü.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ