Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Sahih Ne Demek?

Sahih Ne Demek?

Sahih nedir? Sahih kelimesine örnek cümleler nelerdir? Sahih kelimesinin anlamı nedir?

Sahih: Doğru, gerçek, sıhhatli, sağlam, tam, geçerli anlamına gelir.

SAHİH KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

İç âlemin bâtıl fikirler ve süflî duyguların tesirinden kurtarılıp sahih bir îtikad, yani düzgün bir inanç ve güzel bir ahlâk ile tezyin edilmesi şarttır. İşte bütün bu merhalelerden sonra kul; “hikmet” tecellîlerine, yani hâdisât, vukuât ve eşyanın bâtınî ve sırrî hakîkatlerine mazhar olmaya başlar.

*****

İmâm Gazâlî Hazretleri de, Ehl-i Sünnet inancını müdâfaa etmek ve halkın sahih îmânını bulandıran zümrelerle mücâdele çerçevesinde, bu ilmi de tedkik etmiştir. Hattâ İmâm Gazâlî, felsefecilerden gelebilecek; “insan bilmediğinin düşmanıdır” suçlamasına da mânî olmak için, felsefeyi derinlemesine araştırmış, onun bütün esaslarını öğrenmiştir. Öyle ki; “Makāsidü ʼl-Felâsife” adlı bir eser kaleme alarak o dönemdeki bütün felsefîmeseleleri açık bir şekilde dile getirdikten sonra “Tehâfütüʼl- Felâsife” adlı bir eser daha yazarak, bunları tenkid etmiştir. Bilhassa Aristo ve takipçilerinin 3ʼü küfrü mûcib olan 20 meselede Ehl-i Sünnet inancıyla ayrı düştüklerini îzah etmiştir.

*****

Kelime-i Tevhîd, bir ferdin İslâm’a dâhil olurken attığı ilk adım, yaptığı ilk tespit ve sonraki hayatında da şahsiyetini gösteren kimliğidir.Bu sözü söyleyen kişi, Allâh’a sahîh bir şekilde îman etmiş ve son ilâhî din olan İslâm’a girmiş olur. Bu itibarla Kelime-i Tevhîd, dînintemeli ve istinadgâhıdır.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ