Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Sadık Ne Demek?

Sadık Ne Demek?

Sadık nedir? Sadık kelimesinin anlamı nedir? Sadık kelimesine örnek cümleler nelerdir?

Sâdık: Doğru, hakîkî, sahte olmayan. Sadâkatli, samîmî, bağlı anlamlarına gelmektedir.

SADIK KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

İnsan; vehim, hayal ve hevâ gibi âfetlerden sâlim olmasını temin eden, vahiyle terbiye edilmiş bir akıl ile, Peygamber Efendimiz’in gönül dokusundan hisse alma gayreti içinde olursa, hakka ve hayra vâsıl olur. O’nun mûcizeleri bir tarafa, ahlâkını ve siyerini dahî lâyıkıyla tefekkür etse, muhakkak sâdık bir peygamber olduğunu ve dâvet ettiği şeylerin tamamen hak olduğunu idrâk eder. Bu tefekkür neticesinde -Allâh’ın izniyle- nefsânî arzularından ve aklın çıkmaz sokaklarından kurtulur.

*****

Allâh Teâlâ, Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i peygamberlikle şereflendireceği için, onu câhiliye devrinin bütün kötülüklerinden muhâfaza etmiştir. O’nun yetim ve öksüz çocukluğu ile gençliği, en parlak bir istikbâle liyâkat ifâde eden bir nezâhet ve ulviyyet içinde geçmiştir. O’nun her zaman için fârik vasfı, “el-Emîn” ve “es-Sâdık” olmuştur.

*****

Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, sâdık rüyâların ardından birdenbire vahiy meleğini karşısında görünce telâşa kapılmıştı. Hazret-i Hatîce’nin tesellîsi ve Varaka’nın te’yîdi ile gönlüne itmi’nân gelmişti. Artık O, vahyin yeniden başlamasını iştiyakla arzu ediyor, âdeta sabırsızlanıyordu. Zaman zaman ilk vahyin geldiği Hirâ Dağı’na çıkıyor ve vahy-i ilâhîyi bekliyordu.

*****

Sıdk: Peygamberlerin, ilâhî hükümleri, emir ve yasakları insanlara teblîğde ve verdikleri her türlü haberde doğru sözlü, sâdık olmalarıdır. Onlar söz ve fiillerinde dâimâ doğruluk üzeredirler. Söz ve fiilleri birbirlerinin aynası durumundadır. Onların yalan söylemeleri mümkün değildir. Allâh -celle celâlühû-, peygamberlerini sadâkatleri sebebiyle medhetmiştir:

“Kitap’ta İbrâhîm’e dâir anlattıklarımızı da hatırla! Şüphesiz ki O, sıddîk (özü, sözü dosdoğru) bir peygamberdi.” (Meryem, 41)

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ