Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Şad Ne Demek? Şad Olmak Ne Demektir?

Şad Ne Demek? Şad Olmak Ne Demektir?

Şad ne demektir? Şad olmak ifadesinin anlamı nedir? Şad ifadesinin geçtiği örnek cümleler…

Şâd: Sevinç, mesrur, neşeli, bahtiyar, mutlu anlamlarına gelmektedir.

ŞAD KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Biz âciz kullarını îman nîmetiyle şereflendiren Allâh Teâlâ’ya hamd ü senâlar olsun!

İnsanlığı zulüm ve cehâlet karanlıklarından kurtarıp İslâm’ın nurlu iklîmine kavuşturmaya vesîle olan kâinâtın Fahr-i Ebedî’sine salât ü selâm olsun!

Bu mübârek ve cennet vatanı, canları pahasına bizlere hediye eden azîz şehidlerimizin ruhları şâd olsun!

*****

Ancak pek hazindir ki, bugün güzel Türkçemiz’e karşı sistemli bir şekilde âdeta büyük bir suikast icrâ edilmektedir. Şâyet bâzı gâfil mütefekkirlerimizin de iştirâk ettiği bu hâl devam ederse, millî vicdânı besleyen daha nice feyizli kaynaklardan dün olduğu gibi bugün de mahrum kalacağımız âşikârdır. O hâlde bunun önüne geçmek için gerekli şuur ve gayretlere ilâveten bilhassa Yûnus’umuzu genç ve dinç îmanlı nesle lâyıkıyla tanıtmamız, elbette ki zarûrîdir. Bundan, yani kendisini tanıyıp da binbir selâm ve Fâtihalarla yâd edenlerin devam etmesinden, onun muazzez rûhu da şâd olacaktır inşâallâh.

*****

Gül-i ruhsârına meftûn olanlar şüphesiz Sen’siz,Ne mülk ü mâl ü câh ister, ne de zevk u safâ ister!

(Sen’in gül yüzüne âşık olanlar, hiç şüphesiz ki, «sâdece Sen’i arzularlar.Dolayısıyla» Sen’siz, ne mal-mülk, mevkî, ne de zevk ve safâ isterler!)

N’ola bir kerre şâd olsun cemâl-i bâ-kemâlinle,Ki kemter bendeniz Es’ad, Sana olmak fedâ ister!

*****

Gam bahçemiz şâd olsun o dem meclis-i nûrda,İlâhî aşk uyansın, tende, rûhta, şuûrda,Îmânlar tâzelensin, tevhîdlerle huzûrda,Âşıklara cennetten güllü dallar verilsin!..

*****

Muhterem âile efrâdına ve vefâkâr arkadaşlarına sabır ve ecir diler, kendisiyle de ilâhî rahmetin tecellîsi ile Dâru’s-Selâm’da buluşmayı niyâz ederiz. Muazzez rûhunun şâd olması için üç İhlâs-ı Şerîf, bir Fâtiha-i Şerîfe…

Cenâb-ı Hakk, garîk-ı rahmet eylesin!..

*****

Rabb’imiz, Hazret-i Mevlânâ’ya lutfettiği o engin gönül bahçesinden, onu vâsıta kılarak bize de “alev renkli bir demet karanfil” ve “bir testi su”  nasîb eyledi.

Talebelik yıllarımda rûhuma bu zevki aşılayan, Mesnevî’yi kelimelerden ziyâde gözyaşları ile şerh eden rahmetli hocam Abdülkâdir Efendi (Yaman Dede)’nin rûhu şâd olsun!

Rabb’imden; rûhuma ehlullâh muhabbetini tattıran, feyizleri ile, hattâ hatırlanması ile dahî gönülleri mütelezziz kılan Allah dostu, büyük velî, üstad Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu’nun şefâatlerini dilerim.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ