Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Rububiyet Ne Demek?

Rububiyet Ne Demek?

Rububiyet ne demek? Rububiyet kelimesinin anlamı nedir? Rububiyet kelimesine örnek cümleler…

Rububiyet: Rablik, ulûhiyet. Efendilik, sâhiplik, mâlikiyet anlamına gelmektedir.

RUBUBİYET KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Görebildiğiniz ve göremediğiniz şeyler üzerine yemin ederim ki, hiç şüphesiz o (Kur’ân), çok şerefli bir elçinin (getirdiği) sözdür.” (el-Hâkka, 38-40)

Kur’ân-ı Kerîm’deki yeminlerin hikmetlerinden biri de üzerine yemin edilen varlıklardaki bir ibrete, faydaya ve hikmete dikkat çekmektir. Kulun, o azametin telkini içinde duygularını derinleştirmesi arzu edilir.

Dolayısıyla görebildiğimiz ve göremediğimiz bütün varlıklar, Allâh’ın kudret ve rubûbiyetinin âyetleridir. Onlarda düşünüp ibret alınacak sayısız hikmet vardır.

*****

Bedenlerden hayli zaman önce yaratılan ve kendilerinden Allâh’ın rubûbiyetini tasdîk husûsunda ahd ü mîsâk alınan rûhlar, ezelde çizilen kaderplanına uygun olarak birer birer bedenlere gönderilmeye başlandı. Âyet-i kerîmede, ilk insan Hazret-i Âdem’e rûhun üflenmesinden şöyle bahsedilir:

“…Ona rûhumdan üfürdüğümde…” (el-Hicr, 29)

*****

Murâkabe, kelime anlamı itibâriyle “gözetlemek” demektir. Kulun her zaman ve mekânda Allâh’ı unutmaması, O’nun vahdâniyetini, rubûbiyetini yakînî bir şekilde hissedip, Cenâb-ı Hak’la beraber olduğu şuurunu kalbinde dâimî bir idrâk hâline getirmesi ve nihâyet O’nun muhabbetinde fânî olup O’nunla bâkî olma hâlidir.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ