Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Resul ve Nebi Ne Demek?

Resul ve Nebi Ne Demek?

Resul ve Nebi ne demek? Resul ve Nebi arasındaki farklar neler? Resul ve Nebi peygambeler hangileridir? Resul ve Nebi kavramlarının anlamı…

 • Resul ve Nebi Ne Demektir? Arasındaki Farklar Neler?

Terim olarak Resul, yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla insanlara gönderilen peygamber anlamındadır. Nebi ise Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, fakat yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla gönderilmeyip, önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine devam ettirmekle görevli olan peygamberdir.

Resul ve Nebi arasındaki fark, Resul yeni bir kitap ve yeni bir şeriat sahibi iken Nebi yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla gönderilmeyip, önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine devam ettiriren kimsedir.

“Risalet” ve “nübüvvet” kelimeleri Arapçada mastar olup, peygamberlik anlamına gelmektedir.

Dini bir terim olarak peygamber, Allah’ın kulları arasından seçtiği ve vahiy gönderdiği kişidir. Peygamber, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği bir elçidir. Arapçada, peygamber kelimesinin karşılığı olarak haberci anlamında “nebi” yanı sıra gönderilmiş ve elçi anlamında “Resul” ve “Mürsel” kelimesi kullanılır.

Peygamberlik, Allah’ın kullarından dilediklerine bir lütfu ve ikramıdır. Çalışma, ibadet ve itaatle elde edilmez. Allah, peygamberlik yükünü taşıyabilecekleri ve layık olanları bilir ve dilediğini peygamber olarak seçer:

“Bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir…”[6] Bu seçimde soy, mal, mülk, şöhret ve makam etkili değildir.

 • Kur’an’da Kendilerinden Nebî veya Resul Diye Bahsedilen Peygamberler

Kur’an’da kendilerinden nebî veya resul diye bahsedilen kişiler şunlardır: Hazreti Âdem, İdrîs, Nûh, İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya‘kūb, Yûsuf, Lût, Hûd, Sâlih, Şuayb, Mûsâ, Hârûn, İlyâs, Elyesa‘, Yûnus, Eyyûb, Dâvûd, Süleyman, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ ve Muhammed (s.a.v). Allah, bütün nebî ve resullere dinî-dünyevî konulara ilişkin bilgileri ve buyrukları vahiy yoluyla bildirip bunları insanlara tebliğ etmelerini emretmiş, onlar da aldıkları vahiylerin Allah’tan geldiğine dair zorunlu bilgiye sahip olmuştur. Cenâb-ı Hak Mûsâ’ya Tevrat’ı, Dâvûd’a Zebûr’u, Îsâ’ya İncil’i ve Hz. Muhammed’e Kur’an’ı indirmiş, bunların bütününe iman etmek gerektiğini haber vermiştir (el-A‘râf 7/157-158; Yûnus 10/57).

 • Hangi peygamberlere Kutsal kitap gönderilmiştir?

Hz. Adem -aleyhisselâm-‘dan günümüze kadar insanlığa dört ilahi kitap gönderilmiştir.

 • Hz. Davud’a -aleyhisselâm- Zebur,
 • Hz. Musa -aleyhisselâm- Tevrat,
 • Hz. İsa -aleyhisselâm- İncil,
 • Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e Kur’ân-ı Kerim Allah tarafından insanlığa yol gösterecek birer ışık olarak gönderilmiştir.

Kur’an tesbit edilişindeki sağlamlık itibariyle, diğer ilâhi Kitaplardan farklı olarak, hiçbir tahrifat ve değişikliğe uğramadan vahiy mahsulü olan şekliyle tesbit edilip ortaya konmuş; 1400 senedir de muhafaza edilerek gelmiştir. Bunda, Kur’an’ın edebî icaz ve i’câzının, yani, ezberleme kolaylığının hiçbir insan sözüne benzememesinin ve söz olarak hiçbir taklidinin yapılamamasının, edebiyatve belagatına erişılememesinin ve zaptında a’zamî titizlik gösterilmesinin büyük rolü olduğu kesindir. Fakat asıl sebep, Kur’an’ı Cenâb-ı Hakk’ın hıfz ve himayesine alması, onu kıyamete kadar lâfızve mânâ bakımından bir mu’cize olarak devam ettirmeyi taahhüd etmesidir. Nitekim Kur’an’da şöyle buyurulur: “Muhakkak ki bu Kur’an’ı biz indirdik ve onu koruyacak, muhafaza edecek, devam ettirecek de biziz…” (Hicr, 15/9). Bugün yeryüzündeki bütün Kur’ anlar aynıdır; hiçbir farklılık ve değişiklik yoktur.

 • HANGİ PEYGAMBERE KAÇ SAYFA (SUHUF) GÖNDERİLMİŞTİR?

“Sahîfe” kelimesinin çoğul olup “sayfalar” anlamına gelen “suhuf“, Peygamberlerden bazılarına verilen küçük kitapçıklara, risalelere denir. Kur’ân’da Hz. İbrahim ve Hz. Musa’ya sayfalar verildiği bildirilmektedir (Necm, 53/36-37; A’lâ, 87/14, 19). Hz. Ebû Zer’den yapılan bir rivayete göre;

 • Hz. Adem -aleyhisselâm-‘a 10 sayfa,
 • Hz. Şit -aleyhisselâm-‘a 50 sayfa,
 • Hz. İdris -aleyhisselâm-‘a 30 sayfa,
 • Hz. İbrahim -aleyhisselâm-‘a 10 sayfa

olmak üzere peygamberlere toplam yüz sayfa verilmiştir (Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, VIII, 489) (İ.K.)

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ