Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Peygamberimizin Namazda Okuduğu Dualar

Peygamberimizin Namazda Okuduğu Dualar

Namazda iftitah tekbîri ile Fâtiha-i şerîfe arasında ne okunur? Namazda okunacak dualardan bazıları.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namazda okuduğu duâlardan bazıları:

NAMAZDA OKUNACAK DUALAR

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’dan rivayet olunduğuna göre, o bir gün Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine:

“– Yâ Rasûlallah, namazda iftitah tekbîri ile Fâtiha-i şerîfe arasında ne okursunuz?” diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’de:

“– Şöyle derim” buyurdular:

«Allahümme bâid beynî ve beyne hatâyâyâ kemâ bâadte beyne’l-meşrıkı ve’l-mağribi. Allahümme nakkinî min hatâyâyâ kemâ yunakka’s-sevbu’l-ebyedu mine’d-denesi. Allahümme’ğsilnî min hatâyâyâ bi’s-selci ve’l-mâi ve’l-beredi.»

“Ya Rabb, benimle hatâlarımın arasını uzaklaştır, maşrıkla mağribin arasını uzaklaştırdığın gibi. Yâ Rabb! Beni hatâlardan temizle, beyaz bir elbisenin kirlerden temizlendiği gibi. Allah’ım! Hatâlarımı su ile, kar ile dolu ile yıka.” (Buhârî, Ezân, 89)

İftitah tekbîrinden sonra me’sûr duâlardan her hangi birisi okunabilir. İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe rahimehullah Hazretleri’nin intihâb ve iltizâm ettikleri duâ Sünen-i Tirmizî’de ve Sünen-i Dârekutnî-’de Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh’dan rivayet olunan malûm:

«Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük.»

“Allah’ım, seni hamdin ile tesbih ederim. Senin ismin yücedir, mübarektir. Şânın ve makamın yüce ve ulvîdir. Sen’den başka ilah yoktur.” duâsıdır. (Ebû Dâvud, Salât, 119-120)

Bir sonraki İmam-ı Şâfi’nin tercih ettiği duânın okunması da müstehabdır.

İmâm-ı Şafi rahimehullah Hazretleri’nin intihâb ve iltizâm ettikleri duâ, Sahîh-i Müslîm’de Hazret-i Ali kerremallahu vechen Hazretlerin’den mervî bulunan:

Enam Suresi 79. Ayet Arapça:

Enam Suresi 79. Ayet Okunuşu:

«İnnî veccehtu vechiye lilleżî fetara-ssemâvâti vel-arda hanîfâ(en)(c) vemâ enâ mine-lmuşrikîn(e).»

Enam Suresi 79. Ayet Anlamı:

“Muhakkak ki ben Hanif (hakka yönelmiş) olarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan var eden zât’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” duâsıdır. (En’âm Sûresi, 79)

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN NAMAZDA EN ÇOK OKUDUĞU SURE HANGİSİDİR?

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ