Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Peygamberimizin Havarisi Olarak Bilinen Sahabi Kimdir?

Peygamberimizin Havarisi Olarak Bilinen Sahabi Kimdir?

Peygamber Efendimiz’in, “Her peygamberin havarisi yani samimi dostu vardır. Benim havarim de Zübeyr’dir” buyurduğu Zübeyr bin Avvam’ın (r.a.) İslam’a hizmetleri.

Zübeyr İbnü’l Avvam radıyallahu anh aşere-i mübeşşereden (cennetle müjdelenen on kişi) “Havariyyu’n Nebi” nâmıyla benâm bulunan Hazret-i Zübeyr.

Ebûbekir Sıddîk radıyallahu anh’ın İslâm’ından bir müddet sonra onbeş yaşında İslâm olmuştur.

Evvela Habeşistan’a, sonra Medine-i Münevvere’ye hicret etmiştir. Seleme bin Selâme ile aktı muâhât-ı Nebevî olmuştur.

İslâm’da en evvel (Sell-i Seyf) eden Zübeyr radıyallahu anh’dır. Bedir Savaşı’nda düşmana en evvel kılıç çekmiştir. Kılıç vurmakta maharetleri meşhurdur.

Hendek Gâzvesi’nde mübareze için karşısına çıkan Nevfel-i Mahzûmî’ye havale ettiği kılıç merkumu yukarıdan aşağıya iki şak edip altındaki eğeri de kesmiş olması üzerine:

“Senin kılıcın gibi kılıç görmedik” diyenlere “Onu yapan kılıç, değil bilektir” demiştir.

Bütün gazalarda, sonradan Yermûk Seferi’nde ve Mısır’ın Fethi’nde bulunmuştur. Hazret-i Ömer radıyallahu anh ona:

Mısır valiliğine rağbet eder misin? diye kerametle sual etmekle,

Zübeyr radıyallahu anh:

“Hayır valilik istemem, fî-sebîlillah cihad ve o yolda imrar-ı evkat etmek isterim. Mısır’a giderim. Eğer Amr ibnü’l As’a fetih müyesser olmuş ise murabıt (Serhad muhafızı) olmak üzere sevâhile inerim ve eğer Mısır’ın Fethi henüz müyesser olmamış ise ona yardım ederim” demiş ve onun üzerine, Mısır üzerine teçhiz olunan askere emir olarak, Mısır’ın muhasarasında Amr İbnü’l Âs’a yetişmiş ve çok yararlık etmiştir.

Kal’a duvarlarına merdiven kurmak, takıp çıkarmak ve tekbir alarak dalkılıç içeri atlamak gibi fedakârlıklarıyla düşmana dehşet vermiştir.

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN HAVARİSİ

Fahr-i âlem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun hakkında:

“Her peygamberin havarisi yani samimi dostu vardır. Benim havarim de Zübeyr’dir” buyurmuştur.

Zübeyr radıyallahu anh’ın katili “İbn-i Hürmüz” isminde bir hâindir ki müşarun ileyhi uyurken öldürmüştür. Ve:

“Zübeyr’in katilini cehennem ile tebşir edin” hadis-i şerifine mâsadak olmuştur.

Kaynak: Sâdık Dânâ, İslam Kahramanları 1, Erkam Yayınları

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ