Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Otorite Ne Demek?

Otorite Ne Demek?

Otorite: Emretme ve itaat ettirme hak, güç ve iktidarı, nüfûz, salâhiyet, sahasında kendini kabul ettirmiş, başarılı kimse gibi anlamlara gelmektedir.

OTORİTE KALİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Kur’ân-ı Kerîm’le nâzil olan ahkâm ve hakîkatleri şerh ve îzah etmek. Rasûlullâh’ın bu ilmî salâhiyeti (otoritesi) müctehidler tarafından devâm ettirilmiştir.

*****

Dînin emir ve nehiylerini müessese ve nizam hâlinde tatbîk eden ve canlı tutan idârî otoriteye sâhip olmak. Bu da halîfeler (ulü’l-emr) tarafından devralınıp devâm ettirilmiştir.

*****

İslâm târihinde gönlü Hakk’a bağlı olup saltanat arzusuna esîr olmayan ve gerektiğinde elindeki güç ve otoriteyi kendi arzu ve irâdesiyle devredebilme olgunluğuna ermiş âbide şahsiyetler mevcuddur.

*****

Sertliğin aşırısının kin doğuracağını, hoşgörünün aşırısının ise otoriteyi zayıflatacağını bilip orta yolu tutmalıdır.

*****

Halk da, toplumun sulh ve selâmeti için, başlarındaki idârî otoriteye, âdilâne davrandıkları sürece hürmetkâr ve itaatkâr olmalıdır.

*****

Murad Han, devrinin zâhirî ve bâtınî ilimlerinde otorite olan büyük şahsiyetler tarafından yetiştirilmiştir.

*****

Sultan Mehmed Çelebi, kardeşler ihtilâfına halkı karıştırmamış, otoriteyi tesis ettikten sonra af ve müsâmaha ile hareket etmiş ve böylece açılmış olan yaraları kapatarak kavgaları unutturmuştur.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ