Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Muvaffakiyet Ne Demek?

Muvaffakiyet Ne Demek?

Muvaffakiyet: Muvaffak olma, başarma, başarı, galibiyet anlamlarına gelmektedir.

MUVAFFAKiYET KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Her şey, ancak ve ancak Allâh’ın dilemesiyle olur. Bunun içindir ki; “Tevfîk, Allahʼtandır.” denilmiştir. Yani bütün muvaffakıyetleri bahşeden; Allah Teâlâʼdır.

*****

Fransız tarihçi ve mütefekkir Lamartin, Rasûlullah ’in dâvâsındaki muvaffakıyetinden hareketle, O’nun ne muazzam birdehâya sahip olduğunu şöyle ifâde etmektedir:

“Şâyet gâyenin büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti, insan dehâsının üç ölçüsü ise; modern tarihin en büyükşahsiyetlerini Hazret-i Muhammed’le kıyaslamaya kim cesaret edebilir?

*****

Yakın dönem tarihine baktığımızda da, takrîben yirmi milyon insanın kellesi üzerine kurulmuş bir beşerî sistem olan komünizm,vahşî bir aklî yapının yansıması değil midir?Hak ve hakîkat nazarıyla değerlendirildiğinde, bunlar, en hunhar sırtlanları bile ürkütecek bir vahşet tablosu ortaya çıkarmıyor mu?

Onlar, insanlığın yüz karası olan bütün bu vahşetleri, kendi akıllarınca büyük muvaffakıyetler olarak görseler de, netice itibariyle tarih bunları, dünyevî ihtirasların sebep olduğu dehşetli zulümler olarak kaydetmiş bulunuyor.

*****

Senin böyle bir muvaffakıyet için güçlü bir panzehire ihtiyacın var. Yâni gömlek değiştirir gibi bir hüviyet değiştirebilmek için; îmanlı, ahlâklı ve seni iyi duygu ve düşüncelerle techîz edecek, irâdeni müsbet bir sûrette yönlendirebilecek, merhamet ve şefkat dolu bir telkin muhitine sığınmalısın.

*****

Hizmet ehlinin azığı sabır, dayanağı Mevlâ olmalıdır. Hizmette muvaffakıyetin en esaslı anahtarı, sabır ve sebattır.

*****

Hizmet ehlinin en çok dikkat edeceği husus, muvaffakıyeti kendinden değil, Rabbinden bilmesidir. Zira “benlik” ve “iddiâ”, hizmetyolunun kanseridir. Bu hastalığın tedâvisi son derece zordur.

*****

Hizmette muvaffakıyetin en esaslı anahtarı sabır ve sebattır.

*****

Hizmet ehlinin en çok dikkat edeceği husus, muvaffakıyeti kendinden değil, Rabbinden bilmektir.

*****

Yaptığımız hizmetlerde işin içine nefsimizi karıştırmaz da sırf Allâh’ın rızâsını gözetirsek, o zaman Cenâb-ı Hakk’ın lûtfu tecellî eder ve gerçek muvaffakıyet hâsıl olur.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ