Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Mutmain Ne Demek?

Mutmain Ne Demek?

mut­ma­in: Emin, kānî, müs­te­rih, şüp­he­si ol­ma­yan anlamlarına gelmektedir.

MUTMAİN KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Kalbi îmân ile mutmain olduğu hâlde (dinden dönmeye) zorlananlar dışında, her kim îmânından sonra küfre kalbini açarsa, mutlakâ onların üzerine Allâh’tan bir gazap gelir ve kendilerine çok büyük bir azap vardır.” (en- Nahl, 106)

*****

Fânîliğe isyan hâlindeki ham nefsin gafleti. Gafleti yırtıp atacak olan ise zikrullahtır. Allah Teâlâ; “…Kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur/huzur bulur.” buyuruyor. (er-Ra‘d, 28)

*****

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı “mutmain bir nefs” ve “selîm bir kalp” ile idrâk etmek sûretiyle; ilmi irfâna, taklidi tahkîke, îmânı ihsan ufkuna yükseltme gayretidir.

*****

Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Şunu iyi biliniz ki, kalpler ancak Allâh’ın zikriyle mutmain olur (huzur bulur).” (er-Ra‘d, 28)

*****

Lokman (r.a.) buyurur:

Yavrucuğum! Dünya derin bir deryâdır. (Ârif olmayan âlimler ve) pek çok insan bu deryâda boğulup helâk olmuştur. Bu deryâda senin gemin Allâh’a (mutmain bir kalp ile) îmân etmek olsun. Geminin donanımı ise takvâ ve ibadetler olsun! Geminin (seyr ü seferini temin eden) yelkenleri de, dîn olsun! Böyle bir gemiyle Allâh’a tevekkül ederek yol alırsın, (yine de neticede) belki kurtulur, belki de kurtulamazsın!

*****

Cenâb-ı Hakkʼın rızâsına ermek istiyorsak, evvelâ Oʼnun hakkımızdaki takdîrine râzı olmayı bilmeliyiz. Rabbimizle huzur bulmalı, Oʼnun beraberlik ve dostluğuyla mutmain bir gönle kavuşmalıyız.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ