Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Muteber Ne Demek?

Muteber Ne Demek?

Mû­te­ber: İti­bar­lı, iti­bâ­rı olan, de­ğe­ri, kıy­me­ti bu­lu­nan, ha­tı­rı sa­yı­lır. Gü­ve­ni­lir, ge­çer­li­li­ği olan ve mak­bûl anlamlarına gelmektidir.

MUTEBER KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Tufeyl bin Amr Mekke’ye gelince, Kureyş’in ileri gelenlerinden birkaç kişi yanına varıp:

“–Ey Tufeyl! Sen şâir birisin ve kavmin içinde hatırı sayılan mûteber bir adamsın. Memleketimize geldin ama, aramızda çıkan şu adama dikkat et! O’nun durumu bizi sıkıntıya düşürdü. Cemiyetimizi ve işlerimizi darmadağın etti.

*****

Nebevî terbiye ile öyle bir fazîlet âbidesi hâline gelmişlerdir ki, hayvanını yanına çekmek için boş yem torbasını gösterip kandıran kişinin ahlâkını mûteber saymamışlardır. Yani huy ve ahlâkında, bir hayvanı bile olsa kandırma ve aldatma zaafı bulunan kişiyi, Allah Rasûlü’nün hadîs-i şerîfleri muktezâsınca yaşamadığı için, hadîs nakline liyâkatli görmemişlerdir.

*****

İslâm, zuhûrundan itibâren, bütün insanlığın dînidir ve yine İslâm Allah katında makbul ve mûteber olan yegâne hak dindir. İnsanlık, ebedî saâdet ve huzûra ancak İslâm ile kavuşabilir.

*****

Lokman uʼın hikmetli sözleri ve bilhassa oğluna yaptığı nasihatleri, Kurʼân-ı Kerîm, hadîs-i şerîfler ve bâzı mûteber kitaplar vesîlesiyle günümüze kadar ulaşmıştır.

*****

Hikmet ehli halkın değil Hakkʼın nazarında mûteber olabilmenin tâlibidirler. Onlar, dünyevî menfaatlerden müstağnî kalıp hakkı tebliğ yolunda zahmetlere katlanmayı kendileri için rahmet bilirler.

*****

Şâh-ı Nakşibend Hazretleri buyurur:

“Kerâmet gösterip havada uçmak mârifet değildir. Görmüyor musunuz, insandan daha aşağı yaratıklar da havada uçup dururlar. İnsan, ilâhî sanatın en büyük, en mükemmel eseridir. Ahsen-i takvîm üzere yaratılan insanoğlu, elbette ki kurttan-kuştan üstündür. Bu sebeple bir adamın uçması, büyük bir hâdise ve güç bir iş sayılmamalıdır. Böyle kerâmetler, Allâhʼın has kulları nazarında mûteber değildir.”

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ