Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Mübarek Ne Demek?

Mübarek Ne Demek?

Mübârek: Feyiz ve bereket kaynağı olan, hayırlı, uğurlu, hürmete lâyık, aziz, saygı uyandıran anlamlarına gelmektedir.

MÜBAREK KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Server-i Âlem Efendimiz’i (s.a.v) hakkıyla idrâk edip anlatabilmenin zorluğu açıktır. Biz de, asıl hakîkati sükûtun sonsuzluğuyla açılabilen bu bahisteki sözlerimizi, sâdece O’nun mübârek isminin yâdı ile kıymetlendirip seviyelendirmek niyet ve gayretinin şerefine tâlibiz.

*****

Peygamberimizin mübârek hâl ve davranışlarını idrâk gayretiyle vâkî olacak beyanlarımız için, kerem sâhibi Allâh’ın lutuf ve yardımını niyâz etmekteyiz.

*****

Biz de Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi Hazret-i Muhammed Mustafâ’nın mübârek hayâtını kelimelerin mahdut imkânları dâhilinde ifâdeye cür’et ederken, acziyetimiz sebebiyle edeb ve nezâket husûsunda sehven vâkî olan kusurlarımızdan dolayı Rabbimizin mağfiret deryâsına sığınırız.

*****

İşte İslâm ahlâkını nazarîlikten amelîliğe (teoriklikten pratikliğe) yükselten ve diğer ahlâkî sistemlerden üstün kılan da;

Peygamber Efendimiz’in mübârek hayâtındaki ölçülerin, yâni O’nun örnek hâl ve davranışlarının “ef’âl-i Peygamberî” adı altında titizlikle tespit edilerek, asırlar boyunca sağlam bir şekilde muhâfaza edilip günümüze kadar ulaşmış olmasıdır.

*****

İslâm, her seviyedeki insanın rahatlıkla anlayabilmesi için, Allâh Rasûlü’nün mübârek hayâtında tatbîk sahasına konmuştur.

*****

Kâbe, Cenâb-ı Hakk’ın, emr-i ilâhîsi ile inşâ ettirdiği “Hâne-i Birr”i idi. Orası, Allâh’a kulluk mekânı olarak kudsî ve mübârek kılınmıştı. Bunun için ilâhî muhâfaza altına alınmıştır.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ