Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Mahmûd Encîrfağnevî Hazretleri Kimdir?

Mahmûd Encîrfağnevî Hazretleri Kimdir?

Altın Silsile’nin 11’inci halkası; Mahmûd Encîrfağnevî Hazretlerinin hayatı…

Buhâra’nın üç fersah kuzeyindeki Encîrfağne köyünde doğdu. Babası Emîr Yahyâ Efendi’dir. Peygamber Efendimiz’in neslinden geldiği nakledilir.[1]

Bir müddet köyünde kaldıktan sonra Vâbkent ilçesine taşınıp orada ikâmet etti. İnşaat ustalığı yaparak geçimini temin eden Encîrfağnevî Hazretleri, Ârif Rîvgerî Hazretlerine intisâb ederek seyr u sülûkünü tamamladı ve onun halîfesi oldu. Vâbkent mescidinde yıllarca halkı irşâd etti, müridler yetiştirdi. Gâyet mütebessim ve nurlu bir sîmâsı vardı.

Ârif Rîvgerî Hazretleri son günlerinde Mahmûd Encîrfağnevî Hazretlerine cehrî zikir hususunda izin vermişti. O da vaktin muktezâsına ve tâliplerin durumuna binâen, daha çok cehrî zikre yöneldi. Buhâra’nın önde gelen âlimlerinden ve Muhammed Pârsâ’nın büyük dedesi olan Hâfızuddîn Kebîr, âlimlerin hazır bulunduğu bir mecliste Encîrfağnevî Hazretlerine, hangi niyetle cehrî zikir yaptığını sordu. O da:

“–Uyuyanlar uyansın, gâfiller kendine gelip hakîkat yoluna yönelsin, istikâmet ile şerîat ve tarîkate girsinler, bütün hayırların anahtarı ve saâdetin aslı olan hakîkî tevbeye ve Hakk’a yönelmeye rağbet etsinler diye cehrî zikir yapıyoruz.” cevâbını verdi. Hâfızuddîn bu cevâbı çok beğendi.[2]

MAHMÛD ENCÎRFAĞNEVÎ HAZRETLERİNİN VEFATI

Encîrfağnevî Hazretlerinin hicrî 685 (m. 1286) senesinde vefât ettiği tahmin edilmektedir.

MAHMÛD ENCÎRFAĞNEVÎ HAZRETLERİ KABRİ NEREDEDİR?

Kabri Buhâra’nın Vabkent ilçesinin Encirbağ köyündedir. Kabri yanında bir mescid ile su kuyusu bulunmakta ve bu suyun şifâlı olduğuna inanılmaktadır.[3]

[1] Muhammed Tâlib, Matlabu’t-Tâlibîn, vr. 19a.

[2] Reşahât, s. 86-87; Bedreddîn Sirhindî, Hazarâtü’l-Kuds, I, 96a-96b; Muîneddîn Nakşbendî, Kenzü’s-Saâde, s. 694.

[3] Nâsıruddîn Buhârî, Tuhfetü’z-Zâirîn, s. 43; Sadriddin Selim, Bahâüddin Nakşbend Yaki Yetti Pir, s. 9.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altın Silsile, Erkam Yayınları

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ