Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Lânet Okuma ile İlgili Ayet ve Hadisler

Lânet Okuma ile İlgili Ayet ve Hadisler

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz lânet etmiş midir? Peygamberimizin (s.a.v.) lânet okuma ile ilgili hadisleri var mıdır? Günahkâr birine lânet etmek ve lânet okuma ile ilgili ayet ve hadisler.

Şahıs belirlemeksizin günahkârlara lânet etmenin caiz olduğu hakkında ayet ve hadis-i şerifler.

LÂNET OKUMA İLE İLGİLİ AYETLER

Biliniz ki Allah’ın lâneti zâlimler üzerinedir.” (Hûd sûresi, 18)

İçlerinden bir çağırıcı, “Allah’ın lâneti zâlimler üzerine olsun” diye bağırır.” (A‘raf sûresi, 44)

Her iki âyette aynı gerçek, tek tek şahıs tayin edilmeksizin genel bir ifâde ile, Allah’ın lânetinin zâlimler üzerine olduğu gerçeği kesin bir şekilde bildirilmektedir.

Bu âyetleri takib eden  âyet, her iki sûrede de aynı ifâdeleri taşımakta, zâlimler’in topluca nitelikleri hakkında bazı bilgiler vermektedir. Şöyle buyuruluyor: “Onlar, (insanları) Allah’ın  yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Âhireti inkar edenler de onlardır.” (A‘raf sûresi, 45;  Hûd sûresi, 19)

LÂNET OKUMA İLE İLGİLİ HADİSLER

Peygamberimizin Lanet Okuma ile İlgili Hadisleri

Sahih olarak bize intikal ettiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

Allah iğreti saç (peruk) takana ve taktırana lânet etsin” buyurmuştur.

Yine Peygamber aleyhisselâm:

Fâiz yiyene Allah lânet etsin” buyurmuştur.

Aynı şekilde o, canlı sureti (heykel) yapanlara lânet etmiştir.

Ayrıca o, “Allah topraktaki sınırları bozanlara lânet etsin” buyurmuştur. (Bk. Müslim, Edâhî  44,45; Nesâî, Dahâyâ 34)

Ayrıca Hz. Peygamber:

– “Bir yumurta bile çalsa Allah hırsıza lânet etsin” (Buhârî, Hudûd 7, 13; Müslim, Hudûd 7; Nesâî, Sârık 1; İbni Mâce, Hudûd 22) .

– “Ana babasına lânet edene Allah lânet etsin (bk. Müslim, Edâhî 44), Kestiğini Allah’tan başkası adına kesene de Allah lânet etsin.” (Bk. Müslim, Edâhî 43-45; Nesâî, Dahâyâ 34)

– “Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların lâneti, Medine’de bir bid’at çıkaran veya bir  bid’atçıyı barındıran kimse üzerine olsun.” (Buhârî, İ’tisam 5, 6, Medine 1, Cizye 10; Müslim, Hac 403, 467, 469, İtk 20)

– “Ey Allah’ım! Allah’a ve Resûlüne isyan etmiş olan Ri’l, Zekvân ve Usayye’ye (bu üç Arap kabilesine) lânet et!” (Buhârî, Cihâd 9, 19; Mesâcid 294, 297, 299)

– “Peygamberlerin mezarlarını mescid edinen Yahûdîlere Allah lânet etsin.” (Buhârî, Salât 48, Cenâiz 62, 96, Enbiyâ 50, Meğâzî, 83; Müslim, Mesâcid 19, 23; Ebû Dâvûd, Cenâiz 72; Nesâî, Mesâcid 13)

– “Kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye kalkışan kadınlara lânet olsun.” (bk. 1635 numaralı hadis) diye beddua etmiştir.

Hadisleri Nasıl Anlamalıyız?

Nevevî merhumun nâdir uygulamalarından birini burada görmekteyiz. Büyük bir kısmı ilerideki bahislerde ele alınacak olan  hadisleri, rivayet olarak değil, sırf konu hakkında fikir vermek üzere alıntı (iktibas) yoluyla burada sıralamış bulunmaktadır. Biz de kendisinin tercihine uyarak hadisleri numaralandırmadan topluca verdik. Fakat her bir hadisin ya bu kitaptaki numarasını ya da aslî hadis kaynaklarındaki yerlerini de gösterdik.

Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm ve Resûl-i Ekrem’in hadislerinden seçilmiş olan bu örnekler, şahıs belirtilmeksizin birtakım günahkârlara toptan lânet edilebileceğini göstermektedir.

Bu rivayetlerde ahlâkî, itikâdî ve iktisâdî açılardan büyük sapmaları temsil eden anlayış, davranış ve uygulamalar lânetlenmiştir. Bunların herbiri hakkında iyi düşünmek gerekir.

Ben lânetçi değilim, davetçiyim buyurduğu halde Hz. Peygamber’in, bu genel prensibin dışına çıkarak anılan işleri yapanlara lânet etmesi, bu davranışların İslâm toplum yapısı ve hayatı açısından çok ciddî ve olumsuz tesirlerinin olduğunu gösterir.

Hadislerden Öğrendiklerimiz

 • Müslüman Müslümana lânet etmez.
 • Şahıs belirlemeksizin günahkârlar topluluğuna genel bir ifade ile lânet edilebilir.
 • Belli günahları işleyenlere veya işleyecek olanlara lânet olsun diye beddua edilebilir.
 • Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

  REKLAM ALANI
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ