Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Mucizeleri

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Mucizeleri

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberler ve hayatlarındaki hikmet ve ibretler.

Kur’an’da adı geçen peygamberler ve mûcizeleri maddeler halinde…

 • Meleklerin kendisine secde etmekle emrolunduğu Hazret-i Adem aleyhisselâm-;
 • Semâvî hayranlığın esrârını taşıyan Hazret-i İdris aleyhisselâm-;
 • Tûfânıyla yeryüzünün küfürden temizlendiği Hazret-i Nuh aleyhisselâm-;
 • Fırtınalarla inkâr yurtlarının alt-üst edildiği Âd Kavmi’nin peygamberi Hazret-i Hud aleyhisselâm-;
 • Azgınlık ve taşkınlık yuvalarının zelzelelerle kökünden sarsıldığı Semûd Kavmi’nin peygamberi Hazret-i Salih aleyhisselâm-;
 • Teslimiyetiyle zâlim Nemrud’un ateş yığınlarını gül bahçelerine döndüren Hazret-i İbrahim aleyhisselâm’-;
 • İhlâs, sadâkat, tevekkül ve teslimiyetiyle âbideleşen Hazret-i İsmail aleyhisselâm-;
 • Neslinden Benî İsrâîl peygamberleri gelen Hazret-i İshak aleyhisselâm-;
 • Azgın ve ahlâksız halkını son âna kadar hidâyete çağıran, Sodom ve Gomore’nin mahzûn peygamberi Hazret-i Lût aleyhisselâm-;
 • Tevhid sancağını doğudan batıya taşıyan Hazret-i Zülkarneyn aleyhisselâm-;
 • Hasret ve muhabbetle kavrulup sabırda âbideleşen Hazret-i Yakub aleyhisselâm-;
 • Kölelik ve zindan hayatının çile ve ızdıraplarından sonra Mısır’a ve gönüllere sultân olan Hazret-i Yusuf aleyhisselâm-;
 • Hitâbetiyle gönülleri vecde getiren Hatîbü’l-Enbiyâ Hazret-i Şuayp aleyhisselâm-;
 • Asâ mûcizesiyle ahmak Firavun’u Kızıldeniz’in girdaplarında yok eden, Hazret-i Musa aleyhisselâm-;
 • Musa’nın -aleyhisselâm- her zaman ve mekânda yardımcısı olan sâlih kardeşi Hazret-i Harun aleyhisselâm-;
 • Zikriyle dağları, taşları, hatta vahşî hayvanları bile coşturan Hazret-i Davut aleyhisselâm-;
 • Muazzam saltanatını, kalbinin dışında taşıyan Hazret-i Süleyman aleyhisselâm-;
 • Öldükten sonra tekrar diriltilerek, kıyâmetteki yeniden yaratılışa misâl olan Hazret-i Üzeyr aleyhisselâm-;
 • Derin tefekkürüyle sabrın bileyi taşı olan Hazret-i Eyüp aleyhisselâm-;
 • Büyük bir vecd hâlinde, istiğfar, duâ ve zikrin hakîkatinde derinleşerek karanlıkları aşan Hazret-i İlyas aleyhisselâm-;
 • “İlyas’a selâm olsun!” hitâbı ile ilâhî iltifat ve teveccühe mazhar olan Hazret-i Elyesa aleyhisselâm-;
 • Âlemlere üstün kılınan Elyesa -aleyhisselâm-;
 • İlâhî rahmete gark edilen sâlih peygamber Hazret-i Zülkifl aleyhisselâm-;
 • Hikmetli nasîhatleriyle destanlaşan, zâhirî ve bâtınî hekimlerin pîri Hazret-i Lokman Hakim aleyhisselâm-;
 • Testere ile ikiye bölünürken dahî “âh” demeden, tevekkül ve teslîmiyetini muhâfaza eden mazlum peygamber Hazret-i Zekeriya aleyhisselâm-;
 • Babası Zekeriya -aleyhisselâm- gibi Rabbine şehît olarak kavuşan Hazret-i Yahya aleyhisselâm-
 • Fârik vasfı nefis tezkiyesi olan, ilticâ ve tazarrûsu ile hastalara şifâ veren, ölüleri dirilten, semâvî Hazret-i İsa aleyhisselâm
 • Bir gecenin çok kısa bir anında Mescid-i Harâm’dan, Mescid-i Aksâ’ya gitmesi ile başlayan İsrâ ve Mi‘rac mûcizesini yaşayan ve en büyük mucize Kuran’ı Kerim ile müjdelenen Hazret-i Muhammed aleyhisselâm.

İnsanların dünya ve âhiretlerini kazanmaları için kendilerine mûcizeler bahşeden Allah’ın emrettiği yolu göstermiş peygamberlerdir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi 1, Erkam Yayınları

 

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ