Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Karakter Nedir?

Karakter Nedir?

Karakter: Bir kişi ya da topluluğun ayırıcı mânevî vasıflarının tamamı, seciye. Ahlâk, huy, tabiat anlamlarına gelmektedir.

KARAKTER KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Beşer idrak ve zevkinin ötesinde, âdeta bir gelin odası hassâsiyet ve îtinâsı ile döşenen bu kâinat, zerrelerin, tanelerin, hücrelerin, bitkilerin, hayvanların, insanların ve maddenin, hattâ atom içindeki elektron ve proton gibi esrarlı unsurlara kadar bütün eşyânın karakterlerine göre husûsî ve acâyip bir izdivaç kanununa tâbî

kılınmıştır. Bu da bizler için muhteşem bir tefekkür ufku açmaktadır.

*****

Beş duyu ile idrâk edilemeyen sıfatlar; yani huy, karakter, şahsiyet, vicdan gibi mânevî husûsiyetler

vardır ki onların mâhiyeti daha da muazzamdır.

*****

Sahâbeden İbn-i Mes’ûd (r.a), Kur’ân ehlini târif ederken şöyle der:

“…İnsanlar birbirleriyle konuşurken, Kur’ân’ı ezberlemiş olan hâfız, sükûtuyla tanınmalıdır. Kur’ân’ı ezberlemiş birinin göz damlaları ayrı bir güzelliktedir. Hâfız olan kişinin vakarlı olması, tefekkür ve sükût hâlinde bulunarak yüksek bir şahsiyet ve karakter sergilemesi îcâb eder…” (Ebû Nuaym, Hilye, I, 130)

*****

Allâh Teâlâ Hz. Peygamberi (s.a.v) karakter itibârıyla da en mükemmel bir insan olarak yaratmış ve yaşatmıştır. Zîrâ O, bütün insanlar için en güzel bir örnek olacak ve onları hidâyet yoluna sevk edecekti. İnsanlar ise makam ve mevkîden daha ziyâde karaktere hayran ve meftûn olurlar. Dâhîleri takdîr ederler fakat, sâdece yüksek karakter sâhibi insanları tâkib ederler.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ