Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Hz. Osman’a (r.a.) Niçin Zinnureyn Denilmiştir?

Hz. Osman’a (r.a.) Niçin Zinnureyn Denilmiştir?

Zinnûreyn nedir? Zinnûreyn kime nedir?

Abdullah ibn-i Ömer ibn-i Ebân, dayısı Hüseyin el-Cu’fî ile oturmuş sohbet ediyorlardı. Söz döndü dolaştı Hz. Osman’ın (r.a.) sîreti üzerine geldi.

ZİNNUREYN NE DEMEK?

Hüseyin el-Cu‘fî sordu:

“–Biliyor musun, Osman (r.a) niçin «Zinnûreyn» diye isimlendirildi?”

Yeğeni Abdullah:

“–Hayır” diye cevap verdi.

Bunun üzerine Hüseyin el-Cu‘fî şöyle açıkladı:

“–Allah Teâlâ, Hz. Âdem’i (r.a.) yarattığından kıyamet kopuncaya kadar Hz. Osman’dan (r.a.) başka hiç kimse bir Peygamberin iki kızıyla da evlenmemiştir. Osman (r.a.), Allah Resûlü’nün iki kızıyla da sırayla evlendiği için «Zinnûreyn» diye isimlendirildi.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VII, 73; Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 149)

Hz. Ali’ye (r.a.), Hz. Osmân’ın (r.a.) nasıl bir insan olduğunu sormuşlardı. Şöyle cevap verdi:

“–O Mele-i A‘lâ’da «Zü’n-nûreyn» diye çağrılan bir zâttır. Çükü o, iki kızı tarafından da Resûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in dâmâdı idi.” (Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 149)

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Hz. Osman’a (r.a.) kızını vermesi, ona kıymet ve ehemmiyet verdiği mânâsına gelir. Cenâb-ı Hakk’ın cârî olan sünnet-i ilâhiyesi de zâten, Peygamberlerin en faziletlisinin damadının da ancak dînen medhedilen bir hâl üzere olmasıdır. Nitekim âyet-i kerimede şöyle buyrulur: “…Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır…” (en-Nûr, 26) (Dehlevî, İzâletü’l-hafâ, II, 562)

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Hz. Osman’dan 111 Hayat Ölçüsü, Erkam Yayınları

 

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ