Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Hz. Ömer’in (r.a.) İmrediği Şehit

Hz. Ömer’in (r.a.) İmrediği Şehit

Sonradan katıldığı Uhud Savaşı’nda gösterdiği yiğitlikle takdir kazanan Vehb Bin Kabus El-Müzenî’nin (r.a.) şehadeti.

Vehb Bin Kabus El-Müzenî radıyallahu anh Adnânîler’in bir kolu olan Müzeyne kabilesindendir. Müzeyneliler hicretten hemen sonra Müslümanlarla iyi ilişkiler kurmuş, 5 (626) yılında da 400 kişilik bir heyetle Medine’ye gelip topluca Müslüman olmuşlardı. Kabilenin daha önce İslâm’ı kabul eden bazı fertleri çeşitli gazvelerde yararlık göstermiştir; Vehb Bin Kabus ile yeğeni Hâris Bin Ukbe radıyallahu anh bunların en meşhurlarındandır.

VEHB BİN KABUS’UN (R.A.) KAHRAMANLIĞI VE ŞEHADETİ

Vehb Bin Kabus radıyallahu anh ile biraderzadesi Haris İbn-i Akd radıyallahu anh Uhud vak’asından haberdar olmadıkları halde sırf Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’i ziyaret için Cebel-i Müzeyne’den kalkıp Medine’ye gelmişler iken Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Uhud Gazası’na teşrîfini haber alınca derhal Medine’den çıkıp orduy-ı Hümayuna geldiler.

O vakitte ise daha yeni İslâm askerleri münhezim olmuş idiğinden, hemen harp meydanına girip merdane cenge başladılar. İşte o vakit Vehb Bin Kabus radıyallahu anh’den görülen mertlik ve bahadırlık doğrusu her iki taraf askerlerine de hayret verdi. Hatta iki defa Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’in üzerine hücum eden fırkalara karşı çıkıp düşmanları geri çevirdi. Sonra üçüncü bir fırkanın hücumunda Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem:

– “Ya bunlara kim karşı çıkacak?” diye sordu.

Vehb Bin Kabus radıyallahu anh:

– “Yine ben, ya Rasûlallah!” diye cevap verdi.

Fahr-i kâinat sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Vehb’in radıyallahu anh bu sözünden memnun olarak:

“Ya Vehb! Kalk ve cennet ile mübeşşer ol!” diye buyurdu.

Vehb Bin Kabus’un radıyallahu anh aksâ-yı emeli ise huzûr-ı Nübüvvette şehâdet rütbesine nail olmak idiğinden o fırkaya karşı vardı. Ve onu da vurup geri çevirdi. Ve fakat kendisi de şehit olarak muradına erdi. Radıyallahu anh.

Sonra Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Vehb’in radıyallahu anh cenazesi yanına vardı. Rûhuna selam ve dua etdikten sonra:

“Ben senden hoşnûdum” buyurdu. Onun için Ömerü’l Farûk radıyallahu anh:

“Kâbus oğlu gibi ölmeyi canıma minnet bilirim” der idi.

Kaynak: Sâdık Dânâ, İslam Kahramanları 1, Erkam Yayınları

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ