Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Hadis Hakkında Bilinmesi Gereken Temel Bilgiler

Hadis Hakkında Bilinmesi Gereken Temel Bilgiler

Hadis nedir? Hadis ilminin dindeki yeri nedir? Hadis ilmi hakkında alt başlıklar…

Hadisin terim anlamı, Hz. Peygamber’in sözü, fiili, ashâbının yaptığını görüp de reddetmediği davranışlar (takrir) ve onun yaratılışı veya huyu ile ilgili her türlü bilgi demektir. Bu ilmin hedefi, Hz. Peygamber’in hadislerini başka sözlerle karıştırılmaktan, değiştirilmekten, bozulmaktan ve iftiraya uğramaktan ilmî yollarla korumaktır. Hz. Peygamber’e nisbet edilen sözün gerçekten ona ait olup olmadığı bu ilmin kurallarıyla anlaşılır. Hadis ilminin gayesi, rivayetlerin sahih ve doğru olanlarını sahih ve doğru  olmayanlarından ayırmaktır. Bir başka ifade ile Hz. Peygamber’in söylemediği bir sözü ona söyletmemek, yapmadığı bir işi ona yaptırmamak, yani sünneti aslî berraklığı içinde korumaktır.

Hadis ilmini daha ayrıntılı incelemek, ulaşabilirliğini daha hızlı ve pratik olması için alt başlıklar halinde sizler için maddeler halinde sıraladık…

SÜNNET

SÜNNETİN SÖZLÜK VE TERİM ANLAMI

SÜNNETİN KISIMLARI

 • Kavli Sünnet
 • Fiili Sünnet
 • Takriri Sünnet

SÜNNETİN HÜKÜMLERİ NELERDİR?

DİNİN KAYNAĞI OLMASI BAKIMINDAN SÜNNET

PEYGAMBERE VE SÜNNETE OLAN İHTİYAÇ

SÜNNET’İN KAYNAĞI VE DİNDEKİ YERİ

SÜNNETİN BAĞLAYICILIĞI

HADİS VE HADİS TERİMLERİ

HADİSİN SÖZLÜK VE TERİM ANLAMI

SÜNNETİN HADİSLE İLGİSİ

HADİS VE HADİS İLMİNİN ÖNEMİ

HADİSİN KISIMLARI

HADİSİN BÖLÜMLERİ

 • Sened
 • Metin

RİVAYET VE RİVAYET METOTLARI

RAVİ VE RAVİDE ARANAN ŞARTLAR

RAVİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (CERH VE TA’DÎL)

HADİS ÇEŞİTLERİ

METNİN AİT OLDUĞU KİMSELERE GÖRE HADİSLER

 • Merfû Hadis
 • Kudsi Hadis
 • Mevkûf Hadis
 • Maktû Hadis

RAVİ SAYISINA GÖRE HADİSLER

 • Mütevâtir Hadisler

SIHHAT DERECESİNE GÖRE HADİSLER

 • Sahih Hadisler ve Özellikleri
 • Hasen Hadis
 • Zayıf Hadisler ve Alametleri

MEVZU HADİSLER VE TANIMA ŞEKİLLERİ

 • MEVZU HADİSİN TANIMI

HZ.MUHAMMED(S.A.V.) VE SAHABE DÖNEMİNDA HADİS

HAZRETİ PEYGAMBER’İN HADİS ÖĞRENMEYE TEŞVİKİ

HAZRETİ PEYGAMBER DEVRİNDE HADİS ÖĞRENME YOLLARI

HADİSLERİN TOPLUMA İNTİKALİ

 • Hazreti Peygamber’in Teşviki
 • Sahabenin İlme Düşkünlüğü ve Hadis Öğrenme Azmi

SAHABE DEVRİNDE HADİS

 • Sahabenin Tarifi
 • Sahabenin Tanınma Şekilleri
 • Sahabe’nin Fazileti
 • Sahabe Devrinde Hadis
 • Hadis Rîvayetiyle Meşhur Olan Sahabîler

TÂBİÎN VE ETBÂU’T-TÂBİÎN DÖNEMİNDE HADİS

TÂBİÎNİN TANIMI VE FAZİLETİ

 • Tâbiîn Ne Demektir?

 • Tâbiînlerin Hadis Öğrenimine Verdikleri Önemi

TABİÎLERİN BAZI MEŞHUR MUHADDİSLERİ

TÂBİÎLERİN HADİS İLMİNE HİZMETLERİ

ETBÂU’T-TÂBİÎN’İN TANIMI

ETBÂU’T-TÂBİÎN DEVRİNİN HADİS İLMİ YÖNÜNDEN ÖNEMİ

ETBÂU’T-TÂBİÎNİN HADİS İLMİNE HİZMETLERİ

ETBÂU’T-TÂBİÎN DEVRİNDE YAZILAN HADİS KİTAPLARI VE ÖZELLİKLERİ

ETBÂU’T-TABİİN’İN MEŞHUR MUHADDİSLERİ

 • Malik b. Enes
 • Süfyan es-Sevrî

ETBÂU’T-TÂBİÎNDEN SONRAKİ DEVRİN HADİS İLMİ YÖNÜNDEN ÖNEMİ

KÜTÜB-İ SİTTE VE MUSANNİFLERİ

SÜNNETLE İLGİLİ BAZI MESELELER

SÜNNETİN ÖRNEKLİĞİ

SÜNNETİN EVRENSELLİĞİ

SÜNNETİN KORUNMUŞLUĞU

SÜNNETİN KURTARICILIĞI

Hadis İlmi Nedir?

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ