Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun

Şer’î cezaların uygulanmaması için aracı olmak ile ilgili hadisler ve açıklaması. “Zina eden kadın ve...