Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: somuncu baba

Anadolu topraklarında doğup büyüyen bir Türk mutasavvıfı tarafından kurulmuş ilk tarikat olan Bayramiyye’nin pîri Hacı...