Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: Salavat-ı Şerife

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi’nin Rebîülevvel Ayı ve Mevlid Kandilinden bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV...
Bizim, çok sevdiğimiz, şefâatini dilediğimiz, dünyada Ravza’sına, ukbâda Havz-ı Kevser’ine hasret duyduğumuz Rasûlullah -sallâllahu aleyhi ve...
Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-Efendimiz’in bizzat kendisinin öğrettiği salavat-ı şerife: Ebû Muhammed Ka’b bin Ucre...
Âyet-i kerîmedeki ilâhî ferman mûcibince, O Fahr-i Kâinât’a salât ü selâm getirmek mecbûrîdir. Bu, Cenâbı...
Ahzâb sûresinde şöyle buyruluyor: “Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salavât getirirler. Ey müminler! Siz de...
Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “Şüp­he­siz ki Allah ve me­lek­le­ri, Peygamber’e çokça sa­lât ederler. Ey mü’­min­ler, siz...
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Yanında anıldığım kişi bana tam bir salât ü...