Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

"Riyâzü’s-sâlihîn" ile Etiketlenen Konular

Ayet ve hadislere göre orucun kişiye kazandırdığı özellikler anlatılıyor. Orucun, oruçluya kazandırdığı özellikler ile ilgili...
Peygamberler, insanlara davetlerini ulaştırmak için nice sıkıntıları göğüslemişlerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), önceki bir peygamberin halini anlatarak,...
Yemek hazırken ve canı yemek arzu ederken, büyük veya küçük abdest bozma sıkıntısı varken namaz...
Ayakta su içmekle ilgili tesbit edilen bazı zararları ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in...
 Ebû Sa’lebe el-Huşeni (r.a.) Kostantiniyye Fethine katılan suffe ehli bir sahâbi!.. Hayber Fethinden önce Medine-i...
Güzel dinimizin iki temel kaynağı vardır. Bunlar yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamber Efendimiz’in Sünneti’dir....
Sünnetin bir bütün ve kavram olarak bağlayıcılığı kesindir. Peygamber’e uymayı, verdiği hükme razı olmayı, onun...
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hangi yolla ilim elde etti? Sünnetin kaynağı neydi? Hz. Peygamber’deki peygamberlik melekesi, diğer...
Sünnet, Peygamber Efendimiz’den Kur’ân dışında sâdır olmuş her türlü söz, fiil ve takrirlerden oluşmaktadır. Daha...
Sünnetin  tüm hayatı ya da hayatın tüm safhalarını bütün boyutlarıyla kucaklayıcı bir yapıya sahip olduğu...
Sünnetin kendisine sarılanları kurtardığı kesindir. Tâbiîn müfessirlerinden Dahhâk İbni Müzâhim ne güzel ifade etmiştir: “Cennet...
Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de, kâfirler istemeseler de  nûrunu tamamlayacağını açıklamaktadır . “Allah’ın nuru”, kulları için...
İslâm tarihi içinde sünneti kaynak olarak kabul etmeyip inkâr eden herhangi bir mezhep mevcut olmamıştır....
Hadislerin Hz. Peygamber’in mübarek ağzından çıktığı gibi kelimesi kelimesine aynen nakil ve rivayet edilip edilmediği...
Sünnet’e ait bilgi ve belgeler demek olan hadislerin, sened ve metin denilen iki ana bölümden...
“Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir” . Peygamber Efendimiz (s.a.v.), müslüman kardeşine...
Biz bütün mescidlere, câmilere Allah’ın evi deriz. Bütün mâbedlerin kıblegâhı olan Kâbe ise en büyük...
Bir ülke İslâm diyarı olunca, orayı bırakıp başka yere gitmemelidir. Orada kalıp kötülerle ve kötülüklerle...
dir.topmillion.net