Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: Resûl-i Ekrem

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) yakın alâkası, şefkati ve terbiyesi altında büyüyen Hasan İbni Ali İbni Ebu...
Babası Amr ile birlikte hicretin yedinci yılında Medine’ye göç eden Abdullah İbni Amr İbni’l-As (r.a.),...
Doç. Dr. Mehmet Özşenel “Resûl-i Ekrem -sellallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Örnek Ahlâkı”nı anlatıyor. “Şüphesiz...
Efendimiz,  başına gelen sıkıntıya sabreden müslümanın günahlarının, güz mevsiminde ağaç yapraklarının dökülmesine benzer şekilde döküleceğini...
Resûlullah’ın (s.a.v.) sünnetini uygulamak, İslâm’ın varlığını ve ilerlemesini korumak demektir. Sünnetin terki ise, İslâm’ın çökmesidir....
Ashâbı arasında bir anlaşmazlık çıkınca, Resûl-i Ekrem Efendimiz buna pek üzülür, aralarını bularak onları barıştırmak...