Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: RAMAZAN-I ŞERÎF

İslâm kardeşliğini yaşayıp yaşatmak husûsunda, Ramazan günleri müstesnâ bir nîmettir. İlâhî rahmetin tuğyân ettiği bu...
Bu sene uzun ve sıcak yaz günlerinde oruç tutuyoruz. Fakat unutulmamalıdır ki asıl zorluk, ilâhî...
Asr-ı saadette mü’minlerin eşi benzeri olmayan ibadetlerinden biriydi oruç. Savaşlara katılan cesur kahramanlar kuvvetli olmak...
İbadetler belli zamanlarda îfâ edilirler. Fakat îman, kalbin Cenâb-ı Hakk’a dâimî bağlılığıdır. Bu sebeple kulluk...
Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi, infâkın zekâttan farkını ve sadece zekât vermenin kâfi olup olmadığını...
Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in ashâbı oruca çok ehemmiyet vermişlerdir. İşte Asr-ı Saâdet döneminden...
Ramazan ayında siz oruç tutarken biri size çirkin söz söyler veya çatarsa o kişi ile...
Ramazân-ı Şerîf, aynı zamanda güzel bir kulluk terbiyesidir. Allâh’a samîmî bir gönülle kul olamayanlar, neticede...
Ramazân-ı şerîf, âdeta yoğunlaştırılmış bir mânevî tekâmül mektebi… Öyle ki; gönülleri zenginleştiren, kalplere seviye kazandıran;...
Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerîm’de zamana yemin ediyor. Hayat ırmağımızın hızla akmakta olduğunu, fânî ömürlerimizin büyük bir...
Oruç; zühd ve riyâzat tâlimidir. Bugün maalesef lüks, israf, oburluk, güç gösterisi ve nefsânî ihtirasların...
Kaynak: İslam ve İhsan