Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: rafızi nedir

Rafızi: Terk eden, ayrılan, ehl-i sünnete aykırı akîde veya fikir sâhibi olan kimse, şiîliğin aşırı...
Bir insan bir insanı niçin sevmelidir? Hz. Hasan (r.a), Ehl-i Beyt’i yüceltme konusunda aşırı giden...