Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: peygamberlerin görevleri ve özellikleri

Peygamberlerin görevleri ve sıfatları nelerdir? Peygamberler en doğru bir şekilde insanlara Allah’ı tanıtmışlar, inanç esaslarını,...
İnsanoğlu kendi başına sırât-ı müstakîmde dosdoğru yürümek husûsunda za’fiyet gösterip nice hatâlara düşmeye müsâid bir...