Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: peygamber efendimiz

Hicretten 16 yıl önce Medine’de doğdu. Babası Uhud Gazvesi’nde ilk şehid düşen sahâbî Abdullah İbni...
Ebû Bekre Es-Sekafî, çok ibadet etmesiyle tanınan bir sahâbî idi. Rivayet ettiği bu hadîs-i şerîfi hayatı...
Osman Nûri Topbaş Hocaefendi’nin Rebîülevvel Ayı ve Mevlid Kandilinden bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV...
Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz namaz abdesti alırken veya guslederken ne kadar su kullanıyordu? Enes bin...
Son devrin değerli âlimlerinden Mehmet Zekai Konrapa (1888-1969), Peygamberimiz-İslam Dini ve Aşere-i Mübeşşere ile Peygamberimiz-Siyer-i Nebi eserleri...
Üseyd İbni Hudayr, Medineli Müslümanlardan olup Evs kabilesinin Eşheloğulları kolundandır. 18 hadis rivayet etmiştir.  Mus’ab...
Hakîm İbni Hizâm, Hz. Peygamber’in ilk hanımı Hz. Hatice’nin kardeşinin oğludur. Fil yılından önce Kâbe’nin...
İki Fâtıma kimdir? iki Fâtıma’nın ruh iklimine nasıl bürünebiliriz? İşte Hazreti Fâtıma’nın (radıyallâhu anh) hayatından ibretlik hadiseler… Birinci...
Peygamber Efendimiz’in -selllahu aleyhi ve sellem- in sâliha hanımlar hakkında tebşirâtları (müjdeleri) vardır? İşte o müjdeler…...
Boşanma sebepleri arasında gösterilen eşler arasındaki yaş farkı problemleri nasıl ortaya çıkıyor ve bu problemi...
Seleme, Medine’li ve Eslemoğullarından bir sahâbîdir. Bey’atür-rıdvân’da bulunmuştur. Künyesi Ebû Âmir veya Ebû Müslim ya...
Ümmü Külsûm’un babası Ukbe, Peygamber Efendimiz’in can düşmanlarından biriydi. Annesi Ervâ Binti Küreyz ise Resûlullah...
“Halk içinde iyi muâmele yapmaya en ziyade lâyık olan kimdir?” Peygamber Efendimiz (sellallahu aleyhi vesellem)...
Aile huzurunu baltalayan, saâdete gölge düşüren temel sebeplerden biri de memnuniyetsizliktir. Bu yüzden Kur’ân-ı Kerîm’de...
Hicretten on yıl önce Mekke’de doğdu. Babası Hz. Ömer’le birlikte müslüman oldu ve onunla birlikte...
Bu azîz sahâbî Resûlullah Efendimiz’in üç meşhur şâirinden biridir. Medineli olup Hazrec kabilesindendir. İkinci Akabe...
Prof. Dr. Ömer Çelik, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “benden ne istersen iste” dediği sahabenin Efendimiz’e verdiği...
Abdullah Sert Beyefendi, Peygamber Efendimiz -sallâllahu aleyhi ve sellem-‘i nasıl örnek alacağımıza dair bazı ipuçlarını...