Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: Osman Nuri Topbaş

Merhum Mûsâ Efendi’nin sevenlerine yazmış olduğu mektuplardaki nasihatlerinden bir demet sunuyoruz. “Bir mü’minin gönül âlemi...
Osman Nûri Topbaş Hocaefendi, 23 Nisan 2021 tarihinde Erkam Radyo’da yayınlanan “Aile Medeniyetimiz” programında Münir...
Dr. Murat Kaya, Müslümanlığı nasıl güzel yaşayacağımızı anlatıyor… Kaynak: İslam ve İhsan
Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Kurban Bayramı’ndan evvelki on gecenin ehemmiyetini anlatıyor… Kaynak: İslam ve...
Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, şeyh beni kurtarır, bana şefaat eder demenin batıl olduğunu anlatıyor. Kaynak:...
Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz azametinin, ilâhî sanat ve sıfat tecellîlerinin medh ü senâ edilmesi “hamd”; O’nun...
Nesil yetiştirme mesʼûliyeti ihmal edilirse âkıbet hazin olur. Evlâtlarımız, dinlerine, medeniyetlerine yabancılaşır; kimliklerini kaybeder. Mânen...
Osman Nûri Topbaş Hocaefendi’nin Erkam Radyo ve Erkam TV’de canlı yayınlanan 21 Temmuz 2021 tarihli...
Abdülhâlık Gucdevânî Hazretleri’nin rûhî kıvam ve davranış güzelliklerine nasîhatleri tasavvuf yolunun pek değerli gönül düsturlarıdır....
Mânen kemâle ermek için, bir mürşid-i kâmilin rehberliğine tâbî olmak îcâb eder. Hazret-i Mevlânâ -kuddise...
7Dînimizde hayra dâvet ve kötülüklerden sakındırma vazîfesine, “emr-i bi’l-mârûf ve nehy-i ani’l-münker” adı verilir. “Emr-i...
 Kötü huylu, riyâkâr, kibirli ve egoist kimselerde görülen zâhirî güzelliklerse, sun’î bir makyajdan ibarettir. Onlarda...
Hasret dolu gönüllerle Peygamber Efendimize izhâr edilen binlerce eser yazılmıştır. Şâirlerin Allah Rasûlü’ne muhabbetlerini izhâr...
Firâset sahibi bir sohbetçi, kardeşlerinin arasını ıslah etmeli ve onları en güzel şekilde idare etmelidir....
Nice hakîkatleri görmezden gelen bâzı bedbahtlar -güyâ Kur’ân’a uyma adı altında- dîni budayıp onu kendi...
Hac Sûresi’nde beyan buyrulan “…Gerçek şu ki, gözler kör olmaz; lâkin göğüsler içindeki kalpler kör...
İslam hayatımızın her yerindedir. Aile hayatımızda, iş hayatımızda, toplum ile olan ilişkilerimizde, Rabbimiz ile olan...
Hz. Ebûbekir (r.a.) kimdir? Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in en yakın dostu, Altın Silsile’nin ilk halkası, cennete...