Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

"Osman Nuri Topbaş" ile Etiketlenen Konular

Orucu, nefsânî zaaflarla zedelememek; bilhassa dili, dedikodu, gıybet, yalan, iftirâ ve mâlâyânîden muhâfaza etmek, yani...
Cenâb-ı Hak, namaz vesîlesiyle günde en az beş defa kuluyla mülâkat istiyor. Bu mülâkatı da...
Namaz hakkında bahsedilen huşû, edeb ve ilâhî vuslat hâli, ulaşılması mümkün olmayan ve beşer tâkatinin çok...
Özellikle Teravih Namazı’nda sıkça karşılaşılan bir durum olan ‘hızlı namaz kılmak’ dinimizce uygun mu? Dr....
İslâm, hem maddî hem de mânevî temizliğe ehemmiyet verir. TEMİZLİK BÜTÜN İBÂDETLERİN BAŞIDIR İslâm, insanların...
Kulu Mevlâ’nın vuslat deryâsına götüren ibâdet pınarlarının en büyüğü ve ehemmiyetlisi hiç şüphesiz ki namazdır....
Namaz; müʼminin mîrâcı, kulun Cenâb-ı Hak ile mülâkatıdır. NASIL BİR NAMAZ? Bedenin Kâbe’ye döndüğü gibi,...
Hazret-i Ömer-radıyallâhu anh-, vâlilerine şöyle yazmıştır: “Benim katımda en mühim işiniz namazdır. Kim onu koruyup...
İctimâî terbiye, İslâm’ın en mühim esaslarından biridir. Müslümanın ilk ictimâî terbiyesi de cemaatle namaz kılmaktan...
Osman Nûri Topbaş Hocaefendi Peygamber (sallâllâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz zamanından beri psikiyatrik bir rahatsızlığın...
Küçük yaşta Kur’ân’ı hatmetmeye başlayan Bâyezîd-i Bistâmî Hazretlerinin gece namazlarına nasıl başladığı anlatan hikâyeyi istifadenize sunuyoruz. Hak dostlarından...
Ashâb-ı kirâm için ibadetler, Cenâb-ı Hak ile mülâkât ve yakınlaşma anlarıydı. Dolayısıyla çok mühim ve...
Her hususta olduğu gibi îsar bahsinde de en güzel örneğimiz, Peygamber Efendimiz ve O’nun nebevî...
Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Cenâb-ı Hak’tan üç türlü ilim telakkî etmiştir… Birincisi: Kendisi...
Hendek Savaşı sırasında sahabilerden Hz. Cabir’in (r.a.) evinde gerçekleşen mucize… Hendek Savaşı günlerinde yaşanan şu...
Kur’ân ahlâkına sahip bulunan Peygamber Efendimiz’in günlük hayatı ve ömrünü değerlendirişi, bu âyetlerin tatbikatı şeklindedir....
Peygamber Efendimiz’e nasıl kardeş olunur? Din kardeşini nefsine tercih edip “önce kardeşim” diyebilmek husûsunda, asr-ı...
Allâh Resûlü Mekke’nin fethinden sonra sâdece Kâbe’deki putları yıkmakla kalmamış, civardakileri de yok etmek için...