Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: müyesser vikipedi

Müyesser: Ko­lay olan, ko­lay­lık­la ger­çek­le­şen, na­sib olan, ko­lay­laş­tı­rıl­mış gibi anlamlara gelmektedi. MÜYESSER KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER...