Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: Mutmain nedir kısaca tanımı

mut­ma­in: Emin, kānî, müs­te­rih, şüp­he­si ol­ma­yan anlamlarına gelmektedir. MUTMAİN KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER Kalbi îmân ile...