Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: mevlana’nın babası

Sultanü’l Ulemâ olarak bilinen Bahaeddin Veled Hazretleri kimdir? İşte Mevlânâ Hazretlerinin babası olan Bahaeddin Veled...