Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: merhamet sözleri

Merhamet ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin (s.a.v.) merhamet konusu hakkındaki bazı hadisleri. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin...
Peygamber Efendimiz’in hayâtı, kötülüğe karşı af ve iyilikle mukâbele edebilmenin zirve tezâhürleriyle doludur. O, âlemlere...
Allah’a ve âhiret gününe îmânın en mühim semeresi, merhamettir. Merhametten de infak, hizmet, cömertlik, affedicilik...