Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: malik bin huveyris hayatı

Benî Leys kabilesinden Ebû Süleyman Mâlik bin Huveyris (r.a.) kimdir? Benî Leys kabilesine mensup olan...