Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: kab ibnü’l eşref’in öldürülmesi

Peygamber (s.a.v) Efendimiz ve Müslümanları hicvedip kötülemesi ve Müslümanlar aleyhine Mekke müşriklerine yar­dım etmesi, onları...