Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: ispat

“Allah ve Rasûlü’nü sevmek iddiası”nın kuru bir sözden ibâret kalmaması lâzım gelir. Bu muhabbet, ancak...