Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

"Hadis-i Şerif Tercümesi" ile Etiketlenen Konular

Yemek hazırken ve canı yemek arzu ederken, büyük veya küçük abdest bozma sıkıntısı varken namaz...
Ebû Abdullah Nu’mân İbni Beşîr  radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ...
Sahâbe-i kirâm, cenneti istemeyenlerin kimler olabileceğini merak edip şaşırdılar ve Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve...
Sahâbe, Resûl-i Ekrem’in sözleri karşısında ürperir, kalpleri titrer ve gözlerinden yaş akıtarak ağlarlardı. Bütün bunlar,...
Allah’a güveni tam olan, yetmiş bin kişinin hesapsız-azapsız cennete gireceği rivayet edilmektedir.  Abdullah İbni Abbas...
Enes radıyallahu anh’den, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sel-lem’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Ölüyü (kabre kadar)...
Allahü Teâlâ, kullarının sadece kendi rızâsına yönelik amellerinden hoşnud olur ve onları, kimseden yardım görme...
Bir toplumda kötülüklerin yaygınlaşması, o toplumların helâkinin, çöküş ve yok oluşunun sebebi olduğu gerçeğini bize...
 İbadetlerde ve hayırlı işlerde sürekliliği nasıl sağlayabiliriz? Kur’ân-ı Kerim’de hayırlı işlerde ve ibadetlerde sürekliliği nasıl...
Sadaka ve iyiliklerin önündeki en büyük engel, “fakir düşme endişesidir.” Onu da insana telkin eden...
Evden dışarı çıkarken aşağıdaki hadîsi şerîfteki gibi dua etmek müstehap (tavsiye edilen, sevap kazandıran) dualardandır....
Allah Teâlâ’nın en fazla beğendiği ibadetlerden üçünü aşağıdaki hadîs-i şerîften öğrenmekteyiz. Bunlar: Vaktinde kılınan namaz,...
Ebû Mûsâ el-Eş’arî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:...
Enes  radıyallahu anh’ den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden biriniz,...
Allah rızası için yapılan her hayır insana sevap kazandırır. Mübah işler iyi niyetle yapıldığında birer...
Peygamber Efendimiz, günlük işlerde dahi ilim ve fazilet sahibi kimselere ve yaşça büyük olan insanlara...
Peygamber Efendimiz’i rüyada görme konusunda İslam ulemâsının farklı yorumlar yaptıkları biliniyor. Bu görüşleri ana hatlarıyla...
“Emr-i bil-maruf nehy-i ani’l-münker” nedir, kimlere ve nasıl yapılmalıdır? İyiliği emredip, kötülükten sakındırmakla ilgili ayetler....
dir.topmillion.net