Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

"gaflet" ile Etiketlenen Konular

Allahü Teâlâ, suçluları cezalandırmada acele davranmaz. Kâfirler, küfürden imana; zâlimler, zulümden adâlete, âsiler isyandan ibadete;...
Bizleri ilk başta, örneksiz ve tek bir hücremiz bile yokken var eden Allâh’ın gücü, biz...
Mülk sûresini ibadet şevkiyle okumayı itiyat edinenler, bu sorularla istenen uyanıklığı hayata taşıyabildiği ölçüde sünnet-i...
Cenâb-ı Hakk’a hakîkî mânâda kulluk yapabilmek ve bu sûretle mârifetullâha ulaşmak, zikrin kalpte kazandığı mevkî...
GÜNDÜZLERİ ALLAH’A İSYÂN ETME Her sabah uyandığımızda güne şu tefekkür ile başlamalıyız: Cenâb-ı Hak bana ömür...
Aciz olan insan sahip olduğu her nimetin şükrünü eda etmesi gerekirken bu nimetlerin daima olması...
Allâh’ı zikretmek, sırf “Allah” lâfzını tekrarlamaktan ibâret değildir. Zikir, ancak kalpte mekân bulduğu zaman niyet...