Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: Bahaeddin Veled

Müstesnâ Hak dostlarından biri olan Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî -kuddise sirruh- Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf,...
Sultanü’l Ulemâ olarak bilinen Bahaeddin Veled Hazretleri kimdir? İşte Mevlânâ Hazretlerinin babası olan Bahaeddin Veled...