Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: Allah cehennemi vâcip kılar

Allah’ın (c.c) cehennemi vâcip, cenneti de haram kıldığı kişiler kimlerdir? Hangi günahlarından dolayı böyle bir...