Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: Ali Râmîtenî kimdir

Altın Silsile’den Ali Râmîtenî Hazretlerinin hayatı… Buhâra’nın iki fersah kuzeyindeki Râmîten kasabasında doğdu. Mahmûd Encîrfağnevî...
Nakşibendi tarıkatının büyüklerini oluşturan Altın Silsile’de bulunan, Peygamber Efendimiz’den başlamak üzere peygamber vârisi meşâyıh-ı kirâm...
Ali Râmîtenî Hazretlerinin hikmetli sözlerinden bazıları… 1- “«İbadetler on cüz olup dokuzu helâli taleb etmektir....