Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: Ali Ramiteni hayatı

Altın Silsile’den Ali Râmîtenî Hazretlerinin hayatı… Buhâra’nın iki fersah kuzeyindeki Râmîten kasabasında doğdu. Mahmûd Encîrfağnevî...
Nakşibendi tarıkatının büyüklerini oluşturan Altın Silsile’de bulunan, Peygamber Efendimiz’den başlamak üzere peygamber vârisi meşâyıh-ı kirâm...