Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

"ahirete hazırlık" ile Etiketlenen Konular

Cenâb-ı Hakk’ın âhirette soracağı suallerden bazıları… Hazret-i Mevlânâ der ki: “Dünya, Allah’tan gâfil olmaktır. Yoksa para,...
Unutmayalım ki bu dünya dershânesine, âhiret icâzetnâmesini alabilmek için geldik. Evvelâ, bu dershâneye geliş ve...
Lokman Hakîm’in şu nasihati çok mühimdir: “Evlâdım! Âhiretin uğruna dünyanı fedâ et, her ikisini de...