Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etiket: abdullah bin zübeyr şehadeti

Emevî hânedanına karşı halifeliğini ilân eden ve abâdileden biri olan sahâbî, Abdullah Bin Zübeyr’in (r.a.)...