Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etbâu’t Tabiin’in Meşhur Muhaddisleri

Etbâu’t Tabiin’in Meşhur Muhaddisleri

Etbâu’t Tabiin’in meşhur muhaddisleri kimlerdir?

Etbâu’t-tâbiîn devrinde pek çok muhaddis yetişmiştir. Bunlar arasında, sahip oldukları Kur’an ve Fıkıh bilgisiyle haklı olarak “İmam” unvanını ka­zanmış olanlar vardır. Hadis tarihinde eserleriyle de büyük rol oynamış olan bu gibi kimseleri tanımak gerekir. Bunların başında Malik b. Enes gelir.

a.    Malik b. Enes

Malik b. Enes (93/712) senesinde Medine’de doğmuş ve orada büyüyüp yetişmiştir Özellikle Afrika’da yaygın bulunan Maliki mezhebinin kurucusu kabul edilir. Medine dışına çıkmadığı için, yalnız Medîne alimlerinden ve Medîne’ye gelip gidenlerden ilim almış, hadis işitmiştir. Muvatta adlı eseri tasnif döneminde yazılan ilk eserlerdendir. Muvatta’da 1700 civarında hadis bulunur.

İmam Malik, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kavunu nasıl yediğine dair rivayet yok diye, onu yemeyi terkedecek kadar sünnete bağlı idi. Fıkıh dersi verecekse olduğu hal üzere otururdu. Hadis takrir edecekse, hadise olan hürmet ve tâzîmi sebebiyle yıkanır, koku sürer, yeni elbiselerini giyerdi. Sonra huşû, hürmet ve büyük bir vekârla ders kürsüsüne geçerdi. Hadise olan hürmetinin büyüklüğüne örnek olarak şu olay anlatılır: Bir gün ders anlatırken, İmam’ı bir akreb sokar. İmam, dersi kesmemek için normal müddetin sonunu kadar tahammül eder, bu esnada rengi sararır, kıvranır fakat sözünü kesmez.

Malik b. Enes, yine doğduğu yer olan Medine’de (179/795) senesinde ve­fat etmiştir.

b.    Süfyan es-Sevrî

Etbau’t-tâbiînin önde gelen alimlerinden biridir. (97/716) senesinde doğmuştur. Hadiste emîru’l-mü’minîn olduğu söylenen Süf­yan hakkında, Abdullah İbnu’l-Mubarek şöyle demiştir: “1100 şeyhten hadis yazdım. Bunlar arasında Süfyan’dan daha üstün bir kimse görmedim”. Süfyan es-Sevrî, (ö. 161/778) senesinde vefat etmiştir.

c.    Evza’î

Kendi asrında Şam havalisinin büyük imamı kabul ediliyordu. Etbâu’t-tâbiînin ileri gelen âlim ve fakîhlerinden biriydi.  Aynı zamanda mezhep sahibi idi. Hazreti Peygamberin sünnetine bağlılığı, hadisinin çokluğu ve derecesinin yüksekliği ile tanınmıştı.

Evza’î, 88/707 senesinde doğmuş, (ö. 157/774) senesinde Beyrut’ta bulundu­ğu sıralarda vefat etmiştir.

Tâbiîn veTebe-i Tâbiîn Kimlere Denir?

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ